Norge

Skibakkke solgt til nordmand

FREDERIKSHAVN: Ambitionen om at gøre Frederikshavn til Danmark førende skisportsby nåede et par skridt videre i 2004. Naturklagenævnet afviste klagerne mod projektet, og i maj afgav investorkredsen omkring nordmanden Arild Buli købstilbud til kommunen på skibakken og boligarealerne omkring, ialt 30 hektar. Ambitionen var, at pisten skulle være klar i september 2005. Men Buli har endnu ikke erlagt en krone for jordkøbet. Efter flere udsættelser hænger realiseringen af hans projekt på, om bestyrelsen for Nordjyllands Udviklingsfond på et møde i januar vedstår et mundligt tilsagn om EU-lån til projektet, der vil koste 100 millioner kr. inkl. 24 "skihytter".