Hirtshals

Skibet er ladet med ... sand

Allerede fra i år slipper Lønstrup for den voldsomme trafik af lastbiler, der kommer med sand til sandfodring.

Folk i Lønstrup er vant til at der kører ca. 1400 lastbiler læsset med sand gennem byen hvert år. Det slipper de for i år, hvor sandet skal sejles til Lønstrup. Arkivfoto: Mette Nielsen

Folk i Lønstrup er vant til at der kører ca. 1400 lastbiler læsset med sand gennem byen hvert år. Det slipper de for i år, hvor sandet skal sejles til Lønstrup. Arkivfoto: Mette Nielsen

Sandet skal i stedet sejles til Lønstrup og pumpes ind fra søsiden. - Det er et ønske vi har haft i mange år, men hidtil har det være økonomisk uopnåeligt, siger Jørgen Bing (SF), formand for teknik- og miljøudvalget. Sandfodring i licitation - Jeg ved ikke, om de har fået nye metoder, men i hvert fald har vi nu fået et tilbud, der nogenlunde matcher budgettet, tilføjer udvalgsformanden. Sandfodringen har været i licitation, og teknik- og miljøudvalget besluttede på sit seneste møde, at vælge et tilbud om sandfodring fra søsiden. Kystdirektoratet, der betaler halvdelen af sandfodringen i Lønstrup, har sagt god for det. Sandfodring fra søsiden bliver ganske vist en smule dyrere end fra landsiden: Omkring et par hundrede tusinde om året. - Men det er uden tvivl miljømæssigt bedre. Det er heller ikke spændende for Lønstrup med de 1400 lastbiler. Kan vi spare dem for det, vil vi gerne betale lidt mere. Lastbilerne slider jo også på vejen, så netto tror jeg ikke det her bliver dyrere, siger Jørgen Bing. Hirtshals tur-retur Når sandfodringen ved Lønstrup er nødvendig, er det fordi havet hvert år æder af kysten ved Lønstrup og smider sandet fra sig i Hirtshals, hvor det så skal pumpes op af havnen - og sendes retur til Lønstrup. Mellem 25.000 og 30.000 kubikmeter sand transporteres på den måde mellem Lønstrup og Hirtshals årligt. Kommunen plejer at bruge ca. halvanden mio. kr. på sandfodringen i Lønstrup. Det bliver altså lidt dyrere i år, men til gengæld bliver der mindre slid på vejene, og også CO2-udslippet mindskes.