Skibsbylejren fra lyttepost til fængsel for spritbilister

SKIBSBY:Skibsbylejrens historie fra 1940 til 2002 er én af de spændende historier i årets udgave af "Vendsyssel Nu og Da", som redigeres af museumsinspektør Per Lysdal, Vendsyssel Historiske Museum. Artiklen, der kort og godt hedder "Skibsbylejren" er skrevet af cand. phil. Henrik Gjøde Nielsen, som blev inspireret til artiklen af Poul Erik Karstoft Bendixen, der i 1945 ankom som soldat til Skibsbylejren. Han medbragte dengang sit kamera, som blev flittigt anvendt under opholdet. Billederne var ukendte for offentligheden, indtil han i 2001 udgav sin erindringsbog "Da jeg var soldat". Henrik Gjøde Nielsen beskriver lejrens historie, fra bygningen af den begyndte få dage efter 9. april 1940. Den blev opført af tyskerne som en lyttestation, der beskæftigede sig med at opsnappe de allieredes korrespondance. Ved hjælp af de positionsangivelser, man her opsnappede, kunne tyskerne helt nøjagtigt følge alle konvojers og krigsskibes ruter fra havn til havn. Mange oplysninger blev sendt i kode, og en del kunne tyskerne selv bryde i Skibsby, mens andre blev sendt til Berlin, hvor flere tusinde mand var beskæftiget med at finde nye kodenøgler for at byde de nye systemer. Da befrielsen kom, forsvandt de fleste tyskere fra lejren, men en lille gruppe blev tilbage for at foretage en minerydning af området omkring lejren. Her havde tyskerne nemlig udlagt 6.500 landminer, som de nu selv skulle fjerne. Sommeren 1945 rykkede der igen soldater ind i lejren. Denne gang var det 3. kompagni af 9. bataljon fra Viborg. Med base i Skibsby skulle de 175 mand - deriblandt den fotograferende soldat - overtage bevogtningen af våbenarsenalet i Tolne, Jydske Arsenal samt en flygtningelejr i Hjørring. Den første tid gik med at rydde op i lejren efter tyskerne, som havde taget en del med og i øvrigt ødelagt en masse. Soldaterne følte sig godt modtaget i Hjørring, hvor man ikke var vant til soldater. I begyndelsen var man også godt tilfreds med lejren, hvor der var god plads og eget udendørs svømmebad. Men tyve år senere var soldaterne blevet mere kritiske, for i 1965 indledte soldaterne en spisevægring i utilfredshed med forplejningen. I 1970 rømmede forsvaret lejren i Skibsby, og Nordjyske Parkområde stod med de 10 velholdte barakker. Samtidigt havde Grønland et desperat behov for skoler, så derfor blev det besluttet, at lejren skulle være Grønlandsk kostskole for 70 piger og drenge. I 1974 blev det sidste militære isenkram fjernet fra området. Det skete ved en auktion. 1. september 1981 blev der indledt en ny epoke i lejrens historie: Den blev åbent fængsel for korttidsafsonere - først og fremmest spritbilister. Det officielle navn var nu Statsfængslet på Kragskovhede, Skibsbyafdelingen. Dette formål ophørte i 1988. Lejren har hele tiden fungeret som depot for forsvaret. I dag hedder området Forsvarets Radiostation, og man kan se en række moderne radomer med pejleudstyr. Tilbage fra tyskernes tid er kun nogle få bunkers samt hovedvagts-bygningen.