Redningsvæsen

Skibschef: Miljøskibe bør ikke flyttes til Nordjylland

- Det er en gennemført dårlig idé at flytte miljøskibe fra København til Frederikshavn, siger chefen på miljøskibet "Marie Miljø". - Vrøvl, siger der nordjyder, som har kæmpet for at få etableret et beredskab i Nordjylland

Forsvarsministeriet har besluttet at flytte to miljøskibe fra København til Frederikshavn. Det er de ansatte ikke glade for, men set med nordjyske øjne er det en rigtig løsning. Arkivfoto: Bent Jakobsen

Forsvarsministeriet har besluttet at flytte to miljøskibe fra København til Frederikshavn. Det er de ansatte ikke glade for, men set med nordjyske øjne er det en rigtig løsning. Arkivfoto: Bent Jakobsen

FREDERIKSHAVN:I Nordjylland er der ikke megen sympati at spore, når chefen for miljøskibet "Marie Miljø" udtaler, at det er en gennemført dårlig beslutning at flytte to miljøskibe fra København til Frederikshavn. Det er miljøskibene "Mette Miljø" og "Gunnar Thorson", der fra 1. oktober skal flyttes til Frederikshavn. Beslutningen er truffet af Forsvarsministeriet på baggrund af en rapport udarbejdet af COWI, der fastslår, at der i området ved Nordjylland er stort behov for at have et beredskab på grund af den enorme mængde skibstrafik, der er ved Skagen, og på grund af de mange olieomladninger, der finder sted ud for den nordjyske østkyst. Chefen om bord på "Marie Miljø", premierløjtnant Kasper Thomassen, er enig i, at der skal være et beredskab, men han mener ikke, at problemet skal løses ved at flytte miljøskibene fra København til Frederikshavn. I Søværnets Konstabelforenings medlemsblad, SK Nyt, skriver han blandt andet: Skibene bør ikke flyttes til Frederikshavn, fordi der stadig er et behov for et miljøskib i Sundet, og fordi flytningen mange år ud i fremtiden vil forringe miljøberedskabet til søs i alle farvandsområder. "Mette Miljøs" besætning vil blive slidt op af lange sejladser i de sydlige farvande for at løse de hverdagsopgaver, som før deltes ligeligt mellem "Marie" og "Mette". Kernen i problemet er, at der er for få og for gamle skibe til at løse opgaven med at beskytte vores farvande og kyster mod olieforurening. I Nordjylland er man for så vidt enige med chefen i, at der er for få ressourcer i forhold til havmiljøberedskabet. Men argumenterne for ikke at flytte skibene til Frederikshavn vinder ikke gehør. NORDJYSKE Medier har bedt nogle af forkæmperne for en flytning af miljøskibene kommentere Kasper Thomassens argumenter for ikke at flytte miljøskibene fra København til Frederikshavn: Hyl og skrig Formanden for Frederikshavn Kommunes tekniske udvalg, Jens Hedegaard Kristensen (S), mener ikke, der er megen faglighed i miljøskibschefens argumenter. - Det er hyl og skrig, når det er værst. Han glemmer jo, at der er 100.000 skibe, der hvert år passerer Skagen, og at der er mange olieomladninger ud for Frederikshavn. Ifølge Jens Hedegaard Kristensen viser sagen, at søværnet er ved at skyde sig selv i foden, hvis det ikke kan udkommandere de få folk, det handler om - 28 besætningsmedlemmer - uden det giver problemer. - Så læner man sig virkelig op ad en udlicitering, og det var måske også bedre, siger Jens Hedegaard Kristensen, som i forhold til en optimering af beredskabet gerne så en udlicitering af både miljøfly og miljøskibe kombineret med slæbebåde. Eneste løsning Søren Boesen er lærer på Skagen Skipperskole og ekspert i forhold til olieomladninger til søs, de såkaldte STS-operationer. Han giver Kasper Thomassen ret i, at beredskabet er for dårligt, og at der skal flere skibe til. - Men når virkeligheden er, at vi har de skibe, vi har, så er eneste rigtige løsning at sende to miljøskibe til Frederikshavn, for ellers har vi slet intet beredskab heroppe, siger han. Søren Boesen påpeger, at der er i alle tilfælde er gået over et døgn, inden miljøskibene er ankommet, når der har været brug for dem ud for Nordjylland. Desuden mener Søren Boesen, at man også kan optimere havmiljøberedskabet ved at lave regler for, i hvor høj meter sø, olieomladninger må finde sted. - I dag kan skibene omlade i så høj sø, at end ikke miljøskibene kan bekæmpe en eventuel forurening på grund af sø og vind, siger han. Sendt til ministeren Det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) kan heller ikke se, hvorfor miljøskibene ikke skulle flyttes fra København til Frederikshavn. - Rapporten siger, at flytningen af to skibe til Frederikshavn giver den bedste fordeling i forhold til vores havmiljøberedskab, og det må aldrig komme dertil, hvor det er personellet, der skal bestemme, hvor beredskabet skal være, siger han. - Til gengæld skal vi lytte til de ansatte, når de siger, at materiellet er for gammelt. Derfor har jeg nu bedt forsvarsministeren om at kommentere den del af sagen, for hvis det er rigtigt, skal vi i forbindelse med det nye forsvarsforlig se nøje på, om vi skal have indkøbt nyt materiel, siger Bjarne Laustsen.