Frederikshavn

Skicenter med udsigt

I forbindelse med det formentlig kommende skicenter, giver Jens Hedegaard i et læserbrev udtryk for nogle holdninger, som jeg langt hen ad vejen kan være enig med ham i. Men! Jeg har også fuld forståelse for de mennesker, som skal være naboer til projektet. Jens Hedegaard mener, at fordelene vejer tungest, og derfor må naboerne leve med generne. Måske er min holdning farvet af det faktum, at jeg bor i forholdsvis kort afstand fra skicenteret, mens Jens Hedegaard bor i behagelig afstand. Nemlig i Vangen. Men så kommer jeg til at tænke nogle år tilbage, da der skulle etableres et trafikcenter netop i Vangen. Der husker jeg, at jeg så op til flere læserbreve fra Jens Hedegaards hånd, hvor han gjorde tydeligt for enhver, at et trafikcenter på dette sted ville være totalt fejlplaceret, idet et sådant ville medføre store gener for naboerne i form af støj m.v. Nu da Jens Hedegaard glædeligvis har ændret holdning, kan jeg måske spagfærdigt foreslå, at man placerer skicenteret i bakkerne i Vangen. Jeg tror, at det ville være en meget bedre placering, tæt på hovedvejen, og med en pragtfuld udsigt over vandet.