Lokalpolitik

Skicenter ud på plan-pisten

Planerne for Skicenter Nordjylland sendes ud i to måneders høring fra på lørdag

FREDERIKSHAVN:På lørdag sender Frederikshavn Kommune projekt Skicenter Nordjylland ud på projektets vel nok vigtigste tur ned af den sorte piste fyldt med planmæssige faldgruber og lokal modstand. Det er det plangrundlag, der skal gøre etableringen af skiprojektet mulig, der sendes ud i offentlig høring, og det betyder at berørte parter og andre interessenter nu har alle muligheder for at gå i clinch med et projekt, der afhængig af om man er for eller imod åbner nye udviklingsmuligheder for Frederikshavn eller skaber banesår i de jomfruelige bakkedrag ved Knivholt marker. Det er som i forhold til selve projektideen et spørgsmål om tro eller vantro. Forud for offentlighedsfasen er gået en intens planlægning for at skabe grundlaget for de spørgsmål, amtets miljøfolk har haft i forhold til en redegørelse for naturpåvirkningerne i området - og der har forprang på processen, hvor ikke mindst naboer til skiprojektet har understreget, at de mener at skiløb hører hjemme i Norge og i hvert fald ikke i bakkedragene vest for Frederikshavn. Så det er ligesom med vindmøllerne på havnen en sag med indbygget konflikt. I aftes sagde byrådet ja til det foreliggende materiale, og det betyder, at processen kører videre i det udlagte spor. Frem til 19. marts har borgerne mulighed for at give deres mening til kende, og formanden for plan- og miljøudvalget, Anders Gram Mikkelsen (S) opfordrede alle frederikshavnere til at komme på banen. - Udvikling består af tilvalg og fravalg. Og det er ikke altid gratis at vælge til. Derfor er det ekstra vigtigt for at skabe en afbalanceret debat, at mange parter melder sig under fanerne. Det kan være faglige organisationer, erhvervsorganisationer eller bare almindelige mennesker, der kerer sig om, at vores by og kommune udvikles frem for afvikles. - Vi skal som ansvarlige politikere sikre, at vi i Frederikshavn bruger de muligheder, vi har. Men vi skal naturligvis gøre det på en sådan måde, at vi ikke gør vold, hverken på os selv eller naturen. Derfor er offentlighedsfasen en vigtig øvelse i demokrati, sagde Anders Gram Mikkelsen som optakt til byrådets behandling. På plan- og miljøudvalgets sidste møde 18. december blev teknisk forvaltning bedt om at skabe et notat for de afledte beskæftigelsesmæssige virkninger af skiprojektet, og det krav endte med at blive et omdrejningspunkt for dele af debatten. Det skete, fordi der ikke ligger et notat endnu. Borgmester Erik Sørensen beklagede, at adminstrationen ikke havde sikret, at notatet kunne foreligge til byrådsmødet, men oplyste samtidigt, at han var gået ind i sagen. - Da det erhvervsmæssige perspektiv kan have afgørende betydning for debatten har vi nu entreret med et uvildigt, eksternt konsulentfirma, som allerede inden offentlighedsfasen vil have et foreløbigt notat om de afledte beskæftigelsesmæssige virkninger klar. Og i løbet af yderligere en uges tid, vil vi have en fuldgyldig rapport, fastslog borgmesteren. Det er firmaet Nellemann, Aalborg, der udarbejder notatet. Borgmesterens beklagelse blev taget til efterretning af byrådet, idet Paul Rode Andersen (SF) dog tydeliggjorde sin store utilfredshed med, at det ikke var på plads inden byrådsmødet. - De afledte erhvervsmæssige konsekvenser er afgørende - også i forhold til amtet, sagde Paul Rode Andersen. Det imødegik Jens Hedegaard (CD) som den eneste. Han fandt ikke, at jobsiden havde nogen betydning forud for en VVM-redegørelse og tilvejebringelsen af et plangrundlag for etablering af skiprojektet. - Beskæftigelse og udvikling er afgørende for Frederikshavn, men der er ingen, der på forhånd kan få facit på jobskabelsen før centret kører. Sådan er virkeligheden, sagde Jens Hedegaard.