EMNER

Skicenter venter på EU-penge

Selv om pengene kommer kan skibakken alligevel blive et år forsinket

FREDERIKSHAVN:En bevilling fra EUs mål 2 midler er afgørende for, om Frederikshavn får et helårsskicenter. Hvis projektet ikke opnår delfinansiering af Mål 2 midlerne, så har investorgruppen stadig en kattelem, som sikrer dem mulighed for at trække sig fra købsaftalen med Frederikshavn Kommune . Det bekræfter den norske primus motor i skicenterplanerne, direktør Arild Buli, Gautefall Hotel ogv Alpincenter. Skicenterets etablering er kommet under et alvorligt tidspres. Det kan medføre, at anlægsarbejdet må udskydes fra 2005 til 2006. - Vi havde regnet med et skriftligt tilsagn om Mål 2 midler inden december i år. Men nu har vi fået at vide, at det ikke kan blive før i januar, at vi har et tilsagn på skrift, siger Arild Buli. - Først derefter kan vi trykke på den næste knap, som er at udarbejde en bebyggelsesplan, som kommunen skal godkende. Det er ikke sådan, at vi bare kan gå i gang med gravearbejdet, så snart økonomien er på plads. Han oplyser, at hans forventninger om Mål 2 midler er baseret på, at amtet mundtligt har tilkendegivet, at det er positivt indstillet til at yde lån af Mål 2 midlerne til skibakken. Skicenterkonsortiet har søgt om 20 mio. kr. i lån af Mål 2 midlerne. De 20 mio. kr. er nøglen til at bringe finansieringen på plads. Tanken er, at Mål 2 lånet efterstilles banklån på 35 mio. kr., så bankerne får en høj sikkerhed. Den samlede investering er budgetteret til 100 mio. kr., som også omfatter 24 udlejningslejligheder. Restfinansiering med egenkapital skal rejses af investorer fra Danmark, England, Norge og evt. Sverige. Investorerne indtræder først i aktionærkredsen i skibakkeselskabet i etableringsfasen. Buli vil ikke på nuværende tidspunkt afsløre hvem, de kommende aktionærer er. Mål 2 midlerne i Nordjylland fordeles af af Nordjyllands Udviklingfond, som er et erhvervspolitisk forum med repræsentanter for amt, kommuner og erhvervsliv. Formand er amtsborgmeser Orla Hav.