EMNER

Skicenters skæbnedag udsat

Lange udsigter for behandling af låneansøgning

FREDERIKSHAVN:Vinter bliver til vår, før konsortiet bag skicenteret i Frederikshavn Vest ved, om de får EU-lån til deres projekt. Folkene bag skicenteret sagde i december til Nordjyske, at fredag den 14. januar var en skæbnedato, fordi afgørelsen om et lån på 20 mio. kr. fra EUs Mål 2 midler ville falde den dag. Mål 2 lånet er ifølge den norske direktør Arild Buli, som har købt skibakkegrunden af kommunen, afgørende for, om skicenteret bliver til noget eller ej. Arild Bulis udtalte forventninger om at få Mål 2 lån hviler imidlertid på et yderst spinkelt grundlag. Der er afleveret en låneansøgning - og det er dét. Vicekontorchef Ulla Christensen, amtets Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdeling, understreger, at amtet ikke har lovet penge til projektet. Ansøgningen er slet ikke behandlet. Hun er samtidig helt uforstående over for, at 14. januar er blevet udpeget som en skæbnedato for projektet. For amtet er langt fra klar til at bevilge lån fra den Mål 2 pulje på 66 mio. kr., som amtet fik tildelt kort før jul. - Der vil gå endnu nogle få måneder, før vi er klar, siger Ulla Christensen. Det er ikke besluttet hvordan pengene skal fordeles eller af hvem. - Der er hverken udarbejdet et juridisk grundlag eller et forretningsgrundlag, og derfor heller ikke udpeget en lånefondsbestyrelse, siger Ulla Christensen. End ikke ansøgningsmateriale er udarbejdet endnu. Derfor frarådede amtet også at indsende låneansøgning i efteråret, da Arild Buli og hans danske repræsentant Mette Mo Clausen var i amtet for at forelægge deres projekt. Låneansøgingen blev indsendt alligevel. Fra tilskud til lån Hidtil har Nordjyllands Udviklingsfond stået for uddeling af Mål 2 støtte. Fonden har amtsborgmesteren som formand og tæller derudover repræsentanter for nordjysk erhvervsliv og nordjyske kommuner. Men sidste år blev EUs Mål 2 program ændret, så der ikke længere udbetales tilskud, kun lån. Samtidig blev kravene til hvem, der lokalt skal vurdere ansøgningerne, ændret. Det er ikke afklaret, om den nuværende personkreds i Nordjyllands Udviklingsfonds bestyrelse opfylder kravene. En meget ordknap Arild Buli ville i går kun sige, at den manglende afklaring om Mål 2 lånet medfører yderligere udsættelse af projektet. Allerede i efteråret erkendte han, at det selv med en afgørelse på låneansøgningen 14. januar kunne blive vanskeligt at nå at få skibakken klar til efteråret 2005. Frederikshavn Kommune har flere gange forlænget fristen for Arild Bulis overtagelse af den kæmpemæssige skibakkegrund ved Købstrupvej. Den seneste udsættelse blev givet i november. Skæringsdatoen blev dengang sat til 1. marts. Efter de oprindelige planer skulle der allerede i vinter have været fyldt med skiturister på bakken.