Skidt - når alt er lige godt

I ly af løftebrudsoverskrifter og økonomisk krise er regeringen i bemærkelsesværdig ubemærkethed gået i gang med at undergrave vores samfundsbærende institutioner - kongehuset, folkekirken, forsvaret og folkeskolen.

Skolevæsen 8. april 2012 06:00

I bedste kulturradikale stil er det øjensynligt gammeldags at holde fast i de værdier, traditioner og institutioner, som vores samfund bygger på. Nu skal alt være lige godt - eller lige skidt. Desværre. Fælles normer og værdier som grundkittet i vores samfund er hjerteblod for mig som konservativ. Gennem århundreder og generationer har det gjort Danmark til noget særligt - en nation med meget stor sammenhængskraft. Smuldrer den, forsvinder vores identitet som danskere, og som værdinihilister uden blik for at samle nationen, får vi det for alvor svært i den skærpede globale konkurrence. Men knap var stemmerne fra folketingsvalget talt op, før Radikale forsøgte sig med et frontalangreb på grundloven. Regenten skal fratages formelle pligter med statsråd og underskrivelse af love, og endemålet er at gøre Danmark til republik, erklærede nyvalgte Zenia Stampe. Og miljøminister Ida Auken fulgte som repræsentant for regeringen og SF op ved første nytårskur. "Nu skal vi jo faktisk se dronningen temmelig meget i vores arbejde. Måske også mere, end jeg synes, at vi skulle bruge al vores tid på", lød det fra Ida Auken, som derved satte ord på folkesocialisternes ønske om en langt mindre fremtrædende rolle til regenten. Det danske monarki er blandt verdens ældste. Jellinge-stenen, Christian IVs enestående byggerier og den fredelige overgang fra enevælde til grundlov og folkestyre er blot eksempler på, hvordan kongehuset igennem århundreder har påvirket arkitektur, kultur og samfundsliv. Også dronning Margrethe har på fornemste vis præget sin samtid som levende bevis på, at kongehuset er et stærkt symbol og en samlende institution. Men væk med over 1000 års historie og den institution, der på tværs af etnicitet, religion, social baggrund og generation faktisk binder os sammen. Sådan synes regeringen at tænke. Også vores grundlovsfæstede folkekirke er under beskydning - endda fra kirkeministeren. Den kulturradikale Manu Sareen var før valget ved at melde sig ud af folkekirken og dermed tæt på at tilslutte sig den tredjedel af regeringens ministre, der allerede har forladt kirken. Og næppe var han blevet ligestillings- og kirkeminister, før han med sit unuancerede krav om homo-vielser politiserede kirken på en hidtil sjældent set måde. Nu vil regeringen med støtte fra Enhedslisten kønsneutralisere vielserne og dermed udvande ægteskabsinstitutionen. Trist når samme rummelighed kunne opnås ved at ændre få paragraffer i lov om registrerede partnere - uden at trække noget ned over folkekirken. Men nej, den nihilistiske kamp er i gang. Socialminister Karen Hækkerup (S) er godt i gang med at nedbryde den væsentligste samlivsform og det vigtigste fællesskab i tilværelsen. Nu skal det være NEMT at blive skilt. I familien opbygges ansvar, kærlighed og anerkendelse - og det kræver en til tider hård og besværlig indsats at holde fast i det løfte, man har givet hinanden. Men nu skal det være slut med separationsperiodens eftertanke og mulighed for parterapi i en tid, hvor halvdelen af alle familie splittes. Et kæmpe svigt af de mange børn, der efterlades som ofre for operation nem-skilsmisse. Vores folkeskole, den væsentligste samfundsinstitution til at skabe sammenhængskraft og fælles fortællinger, skal også igennem neutralitetsmaskinen. For at kunne forstå nutiden og fremtiden skal man kende fortiden. Men nej. Regeringen vil fjerne den obligatoriske dansk- og historiekanon, der skal give børnene en fælles referenceramme af de væsentligste værker og begivenheder. Et argument er, at folkeskolelærerne ikke evner at undervise i 14 litterære værker og 29 historiske begivenheder i løbet af folkeskoleårene. At venstrefløjen hermed igen demonstrerer, at alt skal være lige godt - eller skidt - kan ikke overraske. Men det er deprimerende, at nihilistisk alliance, også kendt som LA, konsekvent vælger Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbølls gamle kulturradikale politik og hjælper regeringen med at nedbryde kerneborgerlige værdier i folkeskolen, retspolitikken og udlændingepolitikken. Det næste er vel, at kristendomsundervisningen afskaffes. Også forsvaret får en tur i den værdipolitiske centrifuge - nu skal værnepligten væk. Eller suspenderes, da regeringen har indset, at danskerne ikke er med på en grundlovsændring, der afskaffer forsvaret for vores land. Men suspension er ligeså slem. Mange af vores dygtigste soldater har valgt forsvaret som karrierevej trods en start som modvillig værnepligtig. Godt for Danmark - for bredden i rekrutteringen gør vores forsvar til et af verdens bedste. De fleste familier har mindst et medlem, der har været i forsvaret. Det skaber bedre soldater, sikrer opbakning til forsvaret og styrker dansk forsvarsvilje. Men også det skal ofres på det værdipolitiske bål. Maler jeg nu fanden på væggen - eller overdriver? Nej desværre. Vi er verdens lykkeligste folk, fordi der er mere, der binder os sammen end velfærd og penge. Hvis rigdom skabte lykke, skulle Norge og Schweiz overgå os. Det danske samfund er bygget på den tillidsbro, der er imellem os borgere. Broen hviler på vores samfundsbærende piller. Lad ikke regeringen få held til at rive dem ned.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...