Skift mening, politikere

Vibeke Gamst blev så overbevist af argumenterne på borgermødet i Hasseris at hun nu opfordrer sine 30 byrådskolleger til at revurdere sagen

AALBORG: Som den eneste af de politikere, der var til borgermøde i Hasseris, endte det konservative byrådsmedlem Vibeke Gamst med at skifte mening. Indtil nu har hun stemt for, at der kan bygges en Rema-butik på grunden i Hasseris, men nu har hun skiftet holdning. - Det var først og fremmest manglen på fornuftige argumenter for Rema 1000, der fik mig til at skifte mening. Men selvfølgelig har de 641 indsigelser da også spillet en rolle, siger Vibeke Gamst. Tidligt onsdag morgen tog hun derfor et sjældent initiativ: Hun skrev simpelthen til sine 30 byrådskolleger og opfordrede dem til at gen-overveje deres beslutning om butikken i Bymidten: "Et Rema 1000 skulle jo gerne være til glæde for borgerne i området. Det er jo først og fremmest lokal handel, som vil blive lagt her. Men borgerne ønsker det ikke! De prioriterer en bevaring af områdets karakter som et fredeligt villakvarter langt højere. De mener, at de har de indkøbsmuligheder, som de har brug for. Nu vil jeg bede jer alle overveje jeres stilling nok en gang. Hvilken grund er der til at presse noget igennem mod borgernes ønsker? Er der tungtvejende samfundsmæssige hensyn, som kræver det? Tænk ikke i "tabte ansigter" eller den slags forfængeligt sludder. Tag hellere offentlighedsfasen alvorligt. Og vis borgerne den respekt at tage sagen op igen i jeres grupper." Foreløbigt har altså Vibeke Gamst og formentlig også de to andre konservative byrådsmedlemmer skiftet side, men om det er nok til at rykke flertallet er tvivlsomt. Socialdemokraterne stårnok fast, og heller ikke i Venstre er der den store vaklen. - Selvfølgelig tager vi alle indsigelser alvorligt og læser dem grundigt, men jeg tror ikke, at vi skifter mening i den her sag, siger Signe Friis fra Venstre, der ligesom alle andre Venstre-medlemmer meldte afbud til borgermødet i Hasseris.