Skift politik

} Skal Danmarks Socialdemokrati bringes på fode igen, skal der ske en fundamental omlægning og modernisering af partiet og dets politik, så man gør sig klart hvilken politik, man vil byde danskerne , og hvem man vil være parti for. Som en beskeden begyndelse bør man hurtigst muligt sende alle de røde rebelbannere på museum. Karl Maksten Rantzausgade 40, Aalborg maksten@stofanet.dk