Skift tomme ordud med handling

"Vi ønsker at sætte fokus på læsning, fordi det er en katastrofe for uddannelsessystemet", siger Anders Fogh Rasmussen. "Adgang til specialpædagogiske hjælpemidler skal styrkes med akut starthjælp til computer, talesyntese osv. til ordblinde.

Tidlig indsats og støtte er vigtigt", siger Ulla Tørnæs. "Det er en sand fornøjelse at ordblinde nu gives adgang til Blindebibliotekets lydbøger. Personer, der ellers har det vanskeligt med tekster, kan dermed så at sige få ørerne op for vores litteraturskat", siger Brian Mikkelsen (BM). "Den frivillige indsats er meget værdifuld og er guld værd", siger Eva Kjer Hansen (EKH). Regeringen hjælper de ordblinde og støtter det frivillige arbejde. Der spares ikke på guldordene, men ikke alt, der glimter, er guld. Det ser vi når kulturministeren fjerner tilskuddet på 100.000 kr. til den selvejende, frivillige organisation KLO, Kultur og Litteratur Orientering for læsehandicappede. Den frivillige organisation har én ansat og 30-40 frivillige indlæsere. KLO er en frivillig, ukommerciel, landsdækkende organisation, der producerer og formidler information og oplevelser til blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst. KLO indlæser gratis ikke skønlitterære bøger, såfremt blot én låner ønsker det. Selv med et begrænset budget og store udgifter til bl.a. forsendelser, bånd og leje af lokaler, indlæste KLO omkring 230 titler i 2003 og udlånte 1248 båndsæt. Med så varierende titler som "Mad i dagpleje, Vuggestue og børnehave", "Læge-middellære", "Prisma Fysik for 8-9 klassetrin" og "Karate". Lånerne lægger især vægt på, at de absolut ikke har andre muligheder for at få det ønskede materiale indlæst. Jeg har set takkebreve fra Falcks Redningskorps, skoleskibet Georg Stage, zoneterapeutskoler og seminarier. En lærer takker for indlæsning af en matematikbog for en af hendes elever – "nu kan Iben igen deltage i sin gamle klasse på lige fod med de andre". Det er vigtigt at understrege, at KLOs force er, at indlæse inden for områder, der ikke dækkes af anden lovgivning og heller ikke af Danmarks Blinde Bibliotek. Regeringen snakker om at styrke specialundervisningen, men det er tomme ord, når jeg hører kulturministeren (BM) efter 23 år har fjernet støtten til dette frivillige arbejde i KLO. Hvor skal Iben nu gå hen, hvis denne forening løber sur i deres daglige kamp med ansøgninger til fonde, legater og offentlige puljemidler? Hvordan skal de økonomisk klare overgangen fra analog til digitalisering af udgivelserne? Det er ikke penge, der er brug for i frivilligt arbejde, siger EKH og fremhæver " den dobbelte glæde, det giver. Det tænder en indre varme, både hos den der giver og den, der modtager". Men det betaler nu ikke regningerne til husleje, forsendelser, porto, bånd og overgang til digitalisering. Tag jer derfor i agt for disse falske profeter i regeringen, der bruger tomme ord, men svigter de mange ordblinde og skrive-læsesvage. 30.000 ordblinde og læse-stavesvage elever i folkeskolen har brug specialundervisning. Hele 18 pct. af de unge, der forlader folkeskolen har så dårlige læsefærdigheder, at de ikke kan klare en ungdomsuddannelse. 240.000 danskere anser sig selv for at være ordblinde. En million danskere på arbejdsmarkedet har brug for at få forbedret deres læse-stave og regnefærdigheder. Regeringens gode hensigter udtrykkes bedst med uddannelsesordfører Louise Frevert ord: "der har altid været fokus på ordblinde, og der er ikke et eklatant stort behov lige nu". Det er da rene ord for manglende penge, men mon det nu også er fornuftige ord? Kære politikere, vi tager jer på ordet, men ser frem til I skifter de tomme ord ud med handling.

Forsiden