Oppelstrup

Skiftedag for kaptajner i borgervæbningen

Farvel til Eric Bøgh og goddag til John Bastrup som kaptajn

Den nye kaptajn John Bastrup (tv) indsættes, mens der tages afsked med den gamle, Eric Bøgh. Formand for Ambukomiteen Ole Vedel (yderst til højre) siger tak til den gamle kaptajn og byder den ny velkommen. FOTO: ERIK RØGILD

Den nye kaptajn John Bastrup (tv) indsættes, mens der tages afsked med den gamle, Eric Bøgh. Formand for Ambukomiteen Ole Vedel (yderst til højre) siger tak til den gamle kaptajn og byder den ny velkommen. FOTO: ERIK RØGILD

HOBRO:Det var en mærkedag for Hobro Borgervæbning i går. 1. september 2007 var dagen, da væbningen sagde officielt farvel til sin mangeårige kaptajn Eric Bøgh, Hobro og goddag til den nye, John Bastrup, Hadsund. Afskeden og indsættelsen fandt sted på Store Torv i Hobro, hvor formand for Ambudagene Ole Vedel havde pæne ord at sige, både til den gamle og den nye mand på posten. Jobbet indebærer, at man er chef for 20 våbenføre mænd og 30 musikanter. - Til trods for, at du også har været kaptajn for dit eget skib (Svanen, red.), har du taget dig tid til dit hjertebarn, borgervæbningen, sagde Ole Vedel til Eric Bøgh. Bøgh har været med i Hobro Borgervæbning i ikke færre end 47 år. Det svarer til to tredjedele af al den tid, væbningen har eksisteret. I 40 år har Eric Bøgh haft ledelsesposter. En flok gæve gutter - Det må have været prægtigt at have været kaptajn for sådan en flok gæve gutter. Jeg ved, at I har et kammeratskab uden lige, lød det fra Ambukomiteens formand. Eric Bøgh vil fortsat være med i borgervæbningen som menig, og Ole Vedel så frem til at fejre hans 50 års jubilæum om tre år. John Bastrup stillede sig til rådighed, da væbningen søgte en kaptajn. Han var som helt ung tubaspillende fodtusse i væbningens orkester, så han kender godt orkestret. Man kunne forstå på Ole Vedel, at John Bastrup måske har arvet interessen for Hobro Borgervæbning fra sin far: - Johns far var også med i væbningen, og for John var det en naturlig ting at tilbyde at blive kaptajn. Dem, der har set den gamle Hobrofilm har set Johns far, fortalte Ole Vedel. Ambudage med Bøgh Skiftedag bliver det dog først for alvor fra på mandag. Det er aftalt, at Eric Bøgh får Ambulancedagsfesten med, før han siger endeligt stop som kaptajn. Traditionen tro var der også overrækkelse af medaljer Ambulørdag. Keld Nørgård og Erik Christiansen fik hæder for 20 års tjeneste i væbningen. Keld Nørgård blev fremhævet for sit milde sind og sin musikalske kunnen, og Erik Christiansen for den ildhu, han lægger i sit klarinetspil. Tre fik medaljer for at have været med i 15 år: Tage Pedersen, Søren V. Jensen og Jens Bjarne Oppelstrup. To medlemmer, der har været på prøve et år, fik anerkendelse for, at de har levet op til forventningerne. De nye er Marie Nissen Pedersen og Holger Hjelm.