Frederikshavn

Skiftedag i Byfonden

Målet er etablering af Tordenskiolds By på havnen

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Her er atmosfære rigtig og mulighed for vækst optimal. Det var den også i 2003, da Produktionsskolen forsøgte at løfte ideen igennem - og blandt andet byggede to joller Torden og Skrald, som her døbes. Men dengang var den økonomiske opbakning ikke til stede.

FREDERIKSHAVN:Fonden Tordenskiold ruster sig nu organisatorisk til en endnu større satsning som i første omgang har fået overskriften - Tordenskiolds by. Det sker blandt andet en ændring i bestyrelsen bag Fonden, som netop har hentet ekspertise ind til dette projekt. På det seneste møde sagde Fonden goddag til den tidligere direktør for SDC, Jørgen Giversen og til eventdirektøren bag PR-firmaet Have - Christian Have. Man kan sige at ændringen i bestyrelsen indvarsler en ny tid for Byprojektet. Tidligere var det afgørende at få projektet forankret lokalt - og det har krævet mange ambassadører. Nu er det behov ikke længere til stede for Tordenskiold er så integreret en del af vores tankegang at man selv i kommunal korrespondance titulerer sig som Tordenskiolds By - Det var det mål vi gik efter - forankringen. Nu skal vi i stedet have fokus på, hvordan vi sikrer projektet udvikling og her er vi utrolig glade for, at både Jørgen Giversen og Christian Have har takket ja til at indtræde i Fonden, siger ideartellerist Jan Michael Madsen. I forvejen tæller fondsbestyrelsen fremtidsforskeren Rolf Jensen. De to nye indtræder i stedet for Hans Schmidt Andersen og Jørgen Ove Jensen, som har ydet en stor indsats for projektet gennem de seneste år. Ideen om at skabe en Tordenskiolds by har rumsteret længe. Etableringen af en ramme, der er dedikeret Byprojektet er afgørende. Ikke fordi der mangler historiske rammer, men fordi disse rammer bruges til meget andet. - Vi har et fint samarbejde med Knivholt omkring afviklingen af arrangementet - Med Kongen til Bords. - Men Knivholt har en meget høj dækningsprocent, så her vil der ikke være plads til at udvikle det projekt yderligere - og da slet ikke til at slå nye brød op. Derfor er den bundne opgave at få skabt et område, hvor vi kan agere som Tordenskiold ville have gjort, siger Jan Michael Madsen. Konferenceturismen er meget interesseret i projekter som - Med Kongen til Bords og Byfonden er dermed med til at trække konferencer til Frederikshavn. Det kunne blive flere, hvis man havde den faste ramme som udgangspunkt for aktiviteterne. - Vi er jo altid nødt til at regne med et par dage til opstilling og et par dage til nedtagning. Det er simpelthen for urentabelt, siger Jan Michael Madsen. Så nu spejder Tordenskiold igen efter Danyards gamle lærlingeværft - hvor Produktionsskolen for et par år siden i samme ærinde lejede sig ind. - Det er her vi skal være. Stedet er velegnet og kan foruden at blive hjemstedet for afvikling af Med Kongen til Bords og andre lignende projekter også blive værested for alle mulige andre aktiviteter, der kan skabe liv i Fladstrand anno 1717. Det er selvfølgelig ikke gratis at føre planen ud i livet, men me den forventet meromsætning i byen på små 10 millioner kroner årligt, vil investeringen kunne forrente sig for den, der ser visionen og følger Tordenskiolds appel: Hva dæler nøler i efter.