Hadsund

Skiftedag i hallens cafeteria

HADSUND: Det er ægteparret Aase og Ove Bonde, Vive, der står for cafeteriet i Hadsund Hallen frem til sommerferien. Bestyrelsesformand for Hadsund Hallerne, Allan Aagaard, glæder sig over, at det med kort varsel lykkedes at finde nye forpagtere, efter at den hidtidige forpagter Joan Gram valgte at stoppe ved årsskiftet. Det gjorde hun, fordi bestyrelsen på grund af faldende kommunale tilskud til hallerne havde fundet det fornødent at hæve forpagtningsafgiften. Allan Aagaard siger, at bestyrelsen overvejer, at fortsætte med en midlertidig forpagter indtil den nye Hadsund Skole står klar. Man vil således nødig stå med en langtidskontrakt, hvis der gøres alvor om idéen om en fælles kantine for skole og idrætshaller. Borgmester Karl Christensen udtalte før jul, at han forestiller sig, at der på den nye skole skal være en fælles kantine for svømmehal, idrætshaller, skole og skolefritidsordning. Og han tilkendegav, at kommunen givetvis vil støtte en sådan kantine. Allan Aagaard har forståelse for, at den nu tidligere forpagter sagde op, selv om bestyrelsen havde håbet, at hun ville fortsætte sæsonen ud. - Det kan være svært at få et levebrød ud af cafeteriet, siger Allan Aagaard, der også på den baggrund siger, at "det er guld værd", at Aase og Ove Bonde ville træde til.cs
Breaking
Dom i sagen om Løkken Sparekasse
Luk