Skifteret

Skifteretten afgør, hvordan et bo skal behandles. Før da må ingenting fjernes, lejemål ikke opsiges og regninger ikke betales. Uskiftet bo: Boet skiftes først, når længstlevende dør. Boudlæg: Hvis boet er lille, overdrages det til familien, som sørger for begravelse. Privat skifte: Arvinger skal være enige. Man må tømme en bolig og fordele indbo men ingenting sælge før efter otte uger. Behandling ved bobestyrer: En autoriseret bobestyrer er en advokat, udpeget af Skifteretten. En bobestyrer er en person, som afdøde har valgt til at forestå bobehandlingen. Bobestyreren afgør uenighed mellem arvinger. Afgørelse kan indklages for Skifteretten. Frist 14 dage.