Lokalpolitik

Skifteretten kan afgøre arvesag

Flertal i Aalborg Kommune afgjorde i dag, at størstedelen af millionarven efter Hanne Marie Mortensen skal bruges til cykel- og gangbro i Aalborg. Men skifteretten har det sidste ord.

6,5 mio. kr. af arven efter Hanne Marie Mortensen fra den tidligere Hals Kommune skal bruges til en cykel- og gangbro på jernbanebroen over Limfjorden. Arkivfoto

6,5 mio. kr. af arven efter Hanne Marie Mortensen fra den tidligere Hals Kommune skal bruges til en cykel- og gangbro på jernbanebroen over Limfjorden. Arkivfoto

Et flertal bestående af Socialdemokraterne bortset fra et enkelt medlem, SF, Det Radikale Venstre samt det ene af DF's to medlemmer stemte i eftermiddag for, at 6,5 millioner kroner fra arven efter Hanne Marie Mortensen skal bruges på en cykel- og gangbro over Limfjorden, mens resten afsættes i det tidligere Hals Kommune. Venstre ønskede pengene anbragt i en fond til brug for det område, der udgjorde Hanne Marie Mortensens bopælskommune, da hun skrev testamente i 1992, Hals Kommune, mens de konservative foreslog pengene sat til side, indtil der indfandt sig egnede projekter i samme område. Ingen har spurgt skifteretten I månedsvis er bølgerne gået højt om, hvorvidt arven efter Hanne Marie Mortensen, Hals, tilkommer den tidligere Hals Kommune, eller den nuværende Aalborg Kommune Alligevel har ingen henvendt sig til Skifteretten i Aalborg, selv om det er denne instans, der kan afsige dom i sagen. Det fik i går domstolens skifteretschef Hans Mosbæk til at reagere. Han faxede en redegørelse til Aalborg Byråd, så politikerne havde lidt fakta at forholde sig til op til byrådets møde, hvor sagen var på dagsordenen. Kan anlægge sag ved skifteretten Skifteretschefen gør opmærksom på, at parter, der ikke anser Aalborg Kommune som arving til boet, kan anlægge sag ved skifteretten. Retten kan fælde dom i spørgsmålet om, hvordan det skal forståes, at Hanne Marie Mortensen testamenterede sin formue til sin bopælskommune. Hvis skifteretten fortolker testamentet sådan, at Aalborg Kommune ikke kan anses for arving, rejser et nyt spørgsmål sig: Hvad skal arven så bruges på? Det vil Justitsministeriet kunne afgøre, fortæller chefen for skifteretten i Aalborg, Hans Mosbæk. Folk tror byrådet bestemmer Han kommer med redegørelsen, fordi det er gået op for ham, at folk har opfattelsen af, at byrådet alene afgør arvestriden. - Skifteretten må tage ansvar og gå ud med, at det er en mulighed at anlægge sag ved skifteretten. Jeg vil sikre mig, at borgerne i Hals ikke bagefter siger: Hvorfor fortalte ingen os det. Skifteretschefen understreger, at han ikke tager stilling i arvestriden. - Men det er en overordnet opgave for skifteretten, at afdødes ønske føres ud i livet.