Skifteretterne tager højde for finanskrise

Finanskrisen kan godt komme til at stille nye udfordringer for skifteretternes behandling af sager om gældssanering, vurderer skifteretschef Hans Mosbæk fra Retten i Aalborg.

Selv om man hører til de fornuftige, der ikke har belånt sit hus til op over skorstenen, kan det ende med en tvangsauktion, hvis man mister sit job. Og så risikerer man at havne i økonomisk uføre resten af sit liv.

Selv om man hører til de fornuftige, der ikke har belånt sit hus til op over skorstenen, kan det ende med en tvangsauktion, hvis man mister sit job. Og så risikerer man at havne i økonomisk uføre resten af sit liv.

AALBORG:- Vi vil uden tvivl komme til at se en række tvangsauktioner, hvor helt almindelige mennesker bliver ramt, selv om de har forvaltet deres økonomi fornuftigt. Jeg vil ikke udelukke, at man i den slags tilfælde vil kunne opnå gældssanering her og nu, siger Hans Mosbæk. Han understreger, at der altid vil være tale om en konkret vurdering af de enkelte tilfælde: - Der er stor forskel på, om en person er blevet ramt af stor gæld, fordi vedkommende har levet højt og flot med kreditkort her og der - og så på den situation, at du mister dit arbejde og må gå fra hus og hjem. Hans Mosbæk vil ikke kommentere advokat Preben Bang Henriksens forslag om at lempe reglerne for gældssanering, men han siger, at finanskrisen uden tvivl vil rejse en lang række spørgsmål, som kan komme til at påvirke skifteretternes arbejde. - For eksempel er der også den situation, at man i de senere år har belånt sit hus op til skorstenen og satset på, at det nok skulle gå. Og så mister man sit job og må se huset gå på tvangsauktion. Så må vi jo se på, om det nu også har været fornuftigt at sætte sig så hårdt helt uden luft i økonomien. Som nævnt kan finanskrisen muligvis ændre på tingene, men generelt er en gældssanering blandt andet betinget af, at ens forbrugsgæld er af ældre dato, oplyser Hans Mosbæk: - Det er politisk bestemt, at man ikke bare skal kunne stifte en masse gæld, for eksempel til privatforbrug, og så få redt trådene ud i skifteretten umiddelbart bagefter. - Det kan også spærre for en gældssanering, at man har uafklarede forhold omkring sin økonomi. For eksempel kan en selv eller ægtefællen være arbejdsløs, og så kan en ansøgning ikke behandles. Det kan vi først, når ansøgeren har skaffet sig et arbejde, så vi kan vurdere evnen til at afdrage på gælden, forklarer Hans Mosbæk. Han oplyser, at hovedbetingelserne for at opnå gældssanering er, at man skal være håbløst forgældet: - Det betyder i praksis, at man ikke er i stand til at betale det skyldige beløb tilbage i løbet af 8-10 år. - Desuden er det en betingelse, at gældssaneringen skal kunne forbedre ens personlige forhold, og at man er i stand til sætte sit privatforbrug og boligudgifter efter hvad man tjener, oplyser Hans Mosbæk. Hvis boligen ikke allerede er gået på tvangsauktion, kan man blive nødt til at sælge den, og det vil ikke være muligt at købe en ny i adskillige år. I det hele taget lægger Hans Mosbæk ikke skjul på, at det kræver karakterstyrke at gennemføre en gældssanering: - Når diverse rimelige udgifter til bolig, a-kasse og visse særlige udgifter er betalt, skal en enlig kunne klare sig for cirka 5000 kroner om måneden, mens et ægtepar har 8500 kroner til mad, tøj, husholdning, forsikring, fornøjelser og så videre. Hvad man måtte tjene derudover, går i fem år til kreditorerne, hvorefter resten af gælden slettes. Hans Mosbæk oplyser, at eventuelle børn påvirker regnestykket på den måde, at indtægter og udgifter til børnene sættes op mod hinanden. Indtægterne er typisk børnepenge, mens udgifterne for eksempel er daginstitution og et fast rådighedsbeløb til fodboldklub og den slags: - Hvis udgifterne er større end indtægterne, bliver der mindre til kreditorerne. Hvis indtægterne er større end udgifterne, kan pengene bruges til barnet. - Satserne er politisk bestemt og bliver pristalsreguleret, og personligt synes jeg, at niveauet er fornuftigt, selv om der helt klart ikke er meget at rutte med. Imidlertid kan vi se, at de fleste, der opnår gældssanering, også overholder betingelserne, oplyser Hans Mosbæk.