Skiklub drømmer om sport i skov

Nabo til Hørby Plantage protesterer og kalder planerne for vandalisme

HOBRO:Hobro Skiklubs drøm om at omdanne Hørby Plantage til en sportsskov opfattes af andre som et mareridt. En nabo til plantagen, Ellen Funder, Plantagevej 38, protesterer mod skiklubbens planer om at anlægge en to kilometer lang asfaltbane for rulleskøjteløbere og folk på rulleski. En bane, der om vinteren kan bruges til skiløjpe. Første gang skiklubbens idé bliver taget op politisk er næste mandag, 28. april, når børne- og kulturudvalget i Hobro Kommune skal drøfte sagen. Teknisk udvalg og socialudvalget har også fået en kopi af ansøgningen. Ellen Funder håber inderligt, at politikerne vil afvise forslaget blankt, mens Bente Nielsen har et lige så stort håb om, at politikerne kan se de spændende muligheder. Når skiklubben peger på den kommunalt ejede Hørby Plantage som ramme om en sportsskov, skyldes det, at plantagen efter skiklubbens opfattelse ikke længere er et sted, hvor man går hen for at få en fredfyldt naturoplevelse. Hørby Plantage er skåret midt over af motorvejen, og der er trafikstøj i mange af døgnets timer. Men det er Ellen Funder ikke enig i. Hun bor et stenkast fra plantagen og har gået tur i den næsten hver dag siden 1968. Hun har lært at lukke støjen ude og i stedet nyde skovens lyde. - Jeg er enig med Bente Nielsen i, at etableringen af motorvejen har reduceret det smukke rekreative område væsentligt. Men at der en gang er begået fejl, berettiger ikke nogen til at fortsætte ødelæggelserne. - Hvor mærkeligt det end ser ud, tyder det ikke på, at dyrene, der lever i skoven, føler sig generet af støjen fra motorvejen. Hvis der skal anlægges et oplyst stianlæg, og mange mennesker skal færdes i skoven med deraf følgende uro, vil det helt sikkert genere dyrene. Det vil simpelthen være vandalisme, mener Ellen Funder. Hun oplyser, at en af hendes naboer har taget kontakt til Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Hobro og til Kulturarvsstyrelsen i København (tidligere Skov- og Naturstyrelsen) for at få dem til at tage affære i sagen. Ellen Funder er fuld af fortrøstning og tror ikke på, at nogen ansvarlig myndighed vil godkende et forslag, der er "så invaliderende for naturen, dyrene og os mennesker, der holder af at færdes i den stilhed, som Hørby Plantage stadigvæk byder på", som hun siger. Formand for Hobro Skiklub Bente Nielsen har forståelse for, at Ellen Funder oplever Hørby Plantage som en dejlig, lille oase, som hun nu frygter for at miste. - Men dertil kan jeg kun sige, at det vi vil lave er stilfærdigt. Hverken rulleskøjter eller rulleski støjer. Jeg kan ikke forestille mig, at det vil skræmme dyr væk. Der er jo ikke tale om en skibakke med et stort anlæg rundt omkring. Bente Nielsen konstaterer, at hun og Ellen Funder sikkert har to helt modstridende og uforenelige holdninger til natur. - Hvis man har den holdning, at al natur skal ligge uberørt hen, vil man selvfølgelig være modstander af vores projekt. Bente Nielsen synes, at vi i Danmark er meget hysteriske med, hvordan skoven må bruges. I Sverige har hun oplevet, hvordan enhver lille kommune med respekt for sig selv har en lysløjpe til ski, rulleski og rulleskøjter, hvor folk i alle aldre flokkes. - I Hobro har vi Apotekerskoven og Østerskoven, der ikke er andet end gratis uberørt natur, men til gengæld ser man næsten ingen mennesker der. Der er næsten ingen familier med børn. - Det ville være vidunderligt, hvis flere fik øjnene op for de værdier, der er i naturen. Det er det, vi i skiklubben godt vil medvirke til med vores idé om en sportsskov i Hørby Plantage, siger Bente Nielsen.