Skilsmisse i 2006 eller 2007?

Du bør overveje separation/skilsmisse i 2006 hvis: [ Du selv har en livrente, der efter de gamle regler ikke skal indgå i bodelingen, og din ægtefælle har en pension, der skal indgå. [ Værdien af din ægtefælles pension er væsentligt større end din egen. Begrundelsen er, at begge pensioner indgår efter gældende regler i bodelingen, og du får dermed andel af din ægtefælles større værdi. [ Ægteskabet har varet mindre end fem år, og din ægtefælle har en væsentlig større pen-sionsopsparing end din. Vent med at blive separeret/skilt i 2007 hvis: [ Du selv har en pensionsordning, der skal indgå i bodelingen efter de gamle regler, og din ægtefælle har en pension, der ikke skal indgå. [ Værdien af din pensionsordning er væsentligt større end din ægtefælles. [ Du har været på orlov, og du mangler mere end to års indbetaling pensionsopsparing. [ Du har været gift i mere end 15 år, og du er ”urimeligt” stillet pensionsmæssigt ved, at din ægtefælle har en væsentlig større pensionsopsparing end dig selv.