Skilte der advarer gående mod flyvske golfbolde

GOLF:Efter i snart lang tid at have fulgt nogenlunde med i postyret omkring den påtænkte golfbane i Hegedal/Hjerritsdal er jeg blevet mere og mere forundret. En del af området er fredet. Der er udlagt afmærkede stier for gående og cyklende borgere, som dermed har haft mulighed for at nyde naturen derude. Også den regionale cykelrute 32 "Fjorden rundt" går tæt på den påtænkte golfbane. Der er fortidsminder i form af gravhøje derude. Hvordan i alverden kan nogle komme i tanker om at ændre dette dejlige område ved at anlægge en goldbane? Jeg undrer mig over, at landets love, regler m.m. om beskyttelse af bl.a. naturen og kystzonen kan bøjes så meget, at man fortsat på tredje år styrer mod en stor golfbane med dertil hørende parkeringsplads og andre faciliteter. Hertil kommer åbenbart pumpehuse og terrænregulering visse steder på op til 2,5 meter. Det er helt utilstedeligt. Det næste bliver vel, at visse grusveje skal asfalteres så de bliver mere behagelige at køre på. I følge NORDJYSKE har man ved en golfbane i Kolding måttet sætte store sikkerhedsnet op for at beskytte adgangen til en fabrik i området. Jeg har set golfbanen i Korsør. Den er også anlagt i forbindelse med naturstier. Her er der sat skilte op, der advarer de gående mod flyvske golfbolde!!! Som så mange andre færdes jeg flere gange om ugen derude. Hvis en golfbane bliver anlagt, er det naturligvis slut med at spadsere eller cykle ude i dette dejlige område. Det vil være for risikabelt. Måske vil det på længere sigt betyde at hele det afmærkede stisystem i området sløjfes. Inden for en rimelig køreafstand fra vort område ligger der i øvrigt flere golfbaner - blandt andet så tæt på som i Volstrup. Noget arrogant siger formanden for golfselskabet i følge NORDJYSKE 15. februar at "de destruktive kræfter ikke skal have lov til at sætte dagsordenen". Jeg spørger mig selv: Hvem er det, der er destruktiv?