Skilte forældre og normalbidrag

?Faderen til mit barn betaler normalbidraget. Jeg synes ikke, det forslår ret meget – det er mig, der har hovedparten af udgifterne. Hvor meget skal han tjene for, at jeg kan få beløbet sat op? ! Normalbidraget er 970 kr. månedligt. Heraf er grundbeløbet 859 kr. og tillægget 111 kr. Såfremt der er ét barn, betales det, såfremt den bidragspligtige (her faderen) tjener indtil ca. 315.000 kr. årligt. Beløbet er før skat og arbejdsmarkedsbidrag, men efter fradrag for den særlige pensionsopsparing på 1 pct. og andre obligatoriske pensionsindbetalinger. Den bidragspligtige har alene fradragsret for grundbeløbet og alene som ligningsmæssigt fradrag. Barnet skal alene betale skat af bidrag, der overstiger normalbidraget. Deres økonomiske forhold er uden betydning for fastsættelsen af børnebidrag. Til gengæld beregnes børnetilskud alene ud fra Deres forhold. For bidragspligtige, der reelt er skattefri – det gælder bl.a. DIS-indtægter – omregnes indtægten til almindelig beskattet indkomst. Tjener faderen mellem 315.000 kr. og 330.000 kr. tillægges 25 pct. af grundbeløbet. Op til ca. 360.000 kr. tillægges 50 pct. af grundbeløbet. Op til ca. 5-600.000 kr. tillægges 100 pct. af grundbeløbet. For uddannelsesbidrag (bidrag til 18-23 årige) er indtægtsgrænsen ca. 270.000 kr. Uddannelsesbidraget er på 10.308 kr., der ikke er fradragsberettigede for den bidragspligtige. Konfirmationsbidraget er 2.577 kr. Hvis De mener, at faderen betaler for lidt, må De ansøge statsamtet om forhøjelse. Herefter indhenter statsamtet de fornødne økonomiske oplysninger hos faderen.