Brønderslev

Skilteforbud ved hovedvej

BRØNDERSLEV:Der bliver nu nedlagt forbud mod at udnytte en 30 meter bredt areal langs Aalborgvej og Hjørringvej. Formålet er at fastholde og fremme en attraktiv facade ved indkørslen til Brønderslev by. Arealet er med jævne mellemrum udset til forskellige udvidelser, etablering af p-pladser og opstilling af store bill-bords - reklametavler. Men politikerne er enige om, at bevare den pæne facade på strækningen. - Vi er i udvalget af den fælles opfattelse, at vi ikke ønsker store prangende skilte ved indkørslen til byen - vi er meget enige om, at sådan skal det ikke være, siger formand for Udviklings- og planlægningsudvalget Bendt Danielsen. Forvaltningen har overfor politikerne oplyst, at der ligger en konkret ansøgning om bill-board på Hjørringvej. Og forvaltningen oplyser i den forbindelse, at der er store økonomiske interesser på spil. ”Men de påvirker omgivelserne, og udsigten til det åbne land på en uheldig måde samt giver en tivolisering af byens udkant.”, skriver forvaltningen. En opfattelse politikerne altså er enig i. I lokalplaner syd og nord for bæltet er der nedlagt forbud mod skiltning - dog må virksomhederne i erhvervsområdet i begrænset omfang skilte for deres aktivitet.