Skiltning ikke en fejl

LIMFJORDSTUNNEL:NORDJYSKE Stiftstidende har bragt et indlæg med kritik af de elektroniske tavler, der regulerer hastigheden ved Limfjordstunnellen. I den anledning vil jeg gerne bruge et par ord på at fortælle om tavlernes funktion. Tavlerne har til formål at få trafikken frem mod og gennem Limfjordstunnellen til at glide bedre. Derfor skifter hastigheden på tavlerne alt efter, hvor meget trafik der er længere fremme på strækningen. Det skal sikre, at der ikke opstår propper, men at trafikken glider jævnt hele tiden. Derved nedsættes også risikoen for bagendekollisioner og andre uheld. Tavlerne er indrettet således, at de nedskilter hastigheden et stykke tid før trafikanterne rammer den tætte trafik - netop for at sikre, at trafikanterne er kommet ned i fart, før de rammer bagenden af en eventuel trafikkø. Derfor kan visse trafikanter blive lidt overraskede over, at de skiltes ned i fart på en strækning, der ikke umiddelbart er præget af stor trafiktæthed. Men det skyldes altså, at trafikken er tæt længere fremme. Der kan så ske det, at problemet er forsvundet, inden trafikanten når frem, så han rent faktisk aldrig rammer den tætte trafik, og derved aldrig ser årsagen til nedsættelsen. Det betyder dog ikke, at der har været en fejl på skiltene, men simpelthen, at trafikkøen har opløst sig, inden trafikanten når frem. Jeg har forståelse for, at det kan virke lidt forvirrende for trafikanter, når vi opstiller nye, elektroniske tavler, men det er min forhåbning, at tavlerne hurtigt vil blive accepteret som gode hjælpere til at få trafikken til at glide bedre.