Retspleje

Skimmelsvamp i Skagen

Skagbo raser over boligforening, som via advokat afviser påstande som direkte usande.

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

gulvet er ulækkert. Privatfoto

SKAGEN:Kurt Trier Pedersen fra Skagen er godt sur på Grenen Boligforening, som er udlejer af den bolig, han bor i på Trindelvej. - Der er så meget skimmelsvamp herude, at det er skadeligt og sygdomsfremkaldende. Det er svært at få boligforeningen til at gøre noget ved problemerne, men nu håber vi, at en dom i en sag om en lejer i boligforeningens afdeling på Buttervej kan få Grenen Boligforening til at handle, siger skagboen. Retten i Hjørring har afsagt dom i en sag, hvor Grenen Boligforening, Skagen, blev dømt til at betale en lejer et forholdsmæssigt afslag i den betalte husleje, idet der var mangler ved lejemålet. Lejeren havde kæmpet i flere år med en modvillig Boligforening, som nægtede dels problemer med skimmelsvamp dels at yde lejeren et afslag i huslejen. Retten har nu fastslået, at lejeren havde krav på et afslag i huslejen og at der forelå mangler ved lejemålet. Uegnet som menneskebolig Lejeren boede i et af Boligforeningens lejemål på Buttervej i cirka otte måneder i 2005. Lejeren fik ret hurtigt efter indflytningen hel-bredsproblemer, og Sygehus Vendsyssel, som undersøgte lejerens helbred, rettede af egen drift henvendelse til Embedslægeinstitutionen for Nordjyllands Amt, hvori man blandt andet anførte, at man vurderede, at lejemålet var uegnet som menneskebolig. På trods af disse udtalelser forholdt boligforeningen ifølge Kurt Trier Pedersen sig passiv, og trods klager fra lejeren foretog boligforeningen sig intet. Man henviste blot lejeren til at opsætte tape rundt om døren til kælderen, hvor svampeproblemet var, såfremt lejeren oplevede gener. Under hovedforhandlingen ved Retten i Hjørring oplyste to repræsentanter fra boligforeningen, at man ikke fra tidligere lejere af lejemålet havde modtaget klager over fugt eller lignende i kælderen. Dette var ifølge blandt andre Kurt Trige Pedersen i direkte modstrid med flere vidners forklaring, hvoraf fremgik, at man specifikt havde påtalt forholdene overfor Boligforeningen. På trods af disse klager og på trods af, at forekomster af skimmelsvamp er helbredsskadeligt, foretog boligforeningen sig intet, og man lod nye lejere flytte ind i lejemålet uden at orientere om problemerne. Advarede ikke nye lejere Den administrative leder i boligforeningen oplyste ifølge Kurt Trier Pedersen under sin forklaring i retten blandt andet, at man ikke advarede nye lejere om mulige problemer, men at man såfremt man var bekendt med, at de potentielle lejere havde væsentlige problemer med allergi, astma eller lignende, sandsynligvis ville have oplyst herom . Det er tilsyneladende ikke første gang, at Grenen Boligforening er part i en sag vedrørende skimmelsvamp, og det er ikke første gang, at boligforeningen forholder sig passiv og negligerer problemerne. Der verserer også på nuværende tidspunkt en retssag ved Retten i Hjørring mod boligforeningen. Sagen vedrører Kurt Trier Pedersens lejemål på Trindelvej, hvor lejeren har måttet fraflytte lejligheden midlertidigt på grund af helbredsproblemer. Også i denne sag har boligforeningen ifølge Kurt Trier Pedersen negligeret problemerne og blot henvist til, at det er lejerens problem, idet lejeren efter boligforeningens opfattelse luftede ud for lidt. Flere lejligheder i det pågældende kompleks har samme problem, og trods klager fra lejere har boligforeningen ladet blandt andre børnefamilier flytte ind, uanset dette er farligt for helbredet. - Frederikshavn Kommune er involveret i sagen som tilsynsmyndighed, og der er i den pågældende sag efter Tilsynets krav udarbejdet flere rapporter, som dokumenterer, at der er forekomster af skimmelsvamp, fortæller Kurt Trier Pedersen. Egen rådgiver fandt intet I såvel denne sag som den anden nævnte retssag havde boligforeningen selv ladet en ingeniør foretage prøver og udarbejde analyser vedrørende forekomster af skimmelsvamp, men i disse tilfælde fandt boligforeningens egen rådgiver ifølge Kurt Trier Pedersen intet. - Der blev holdt syn og skøn, hvor der blev konstateret kraftig vækst af skimmelsvamp, men alligevel fandt boligforeningens egen ingeniør 10 dage senere intet at bemærke, fortæller skagboen. - Dette er i sig selv ganske bemærkelsesværdigt, hvilket da også er blevet påtalt af Frederikshavn Kommune. - Jeg fortæller historien her for at forhindre, at boligforeningen fremover spiller hasard med folks helbred og negligerer problemer med skimmelsvamp. - Samtidig kan det være en opfordring til andre, som oplever tilsvarende problemer om at komme ud af busken, siger Kurt Trier Pedersen. Kan få fri proces - Det er mit indtryk, at mange blot lader sig spise af med boligforeningens oplysninger om, at problemerne skyldes lejerens egne forhold, herunder manglende udluftning og opvarmning. - I mange tilfælde har lejerne måske heller ikke det fornødne overskud til at føre en sag. I den forbindelse må det erindres, at mange vil kunne opnå fri proces til at føre en sag mod boligforeningen, siger Kurt Trier Pedersen. NORDJYSKE Medier har forelagt Kurt Trier Pedersens udtalelser for Grenen Boligforening, som har bedt foreningens advokat, Axel Pallesen fra Skagen, kommentere sagen: - Som advokat for Grenen Boligforening skal jeg oplyse, at vi ikke ønsker at debattere Kurt Trier Pedersens påstande i pressen. - Påstandene er i flere tilfælde direkte usande.