EMNER

Skindet er solgt - bjørnen får lov at leve

Kommunen har solgt vejadgang til Alsvej. Det vil amtet ikke acceptere, så kommunen venter bare

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det bliver tydeligere for cyklisterne, hvordan de skal tackle den nye rundkørsel, når først sneen er væk, så bliver der nemlig striber på vejen. Foto: Per Kolind

HADSUND:Det ærgrer Hadsund Kommune, at Nordjyllands Amt ikke vil gå med til, at den kommende Aldi-forretning på Jernbanegade får direkte adgang til Alsvej. Det indgår nemlig i betingelserne for handlen med den grund, hvor Aldi vil bygge. - Det indgår i salgsaftalen, siger kommunens tekniske chef Per Alstrup. - Skindet er solgt? - Det kan man godt sige, medgiver Knud Christensen (V), formand for teknisk udvalg, der netop har blåstemplet det lokalplanforslag, der skal bane vejen for Aldi. Men ærgrelsen fører ikke til fortvivlelse, for kommunen stiller bare Aldi i udsigt, at man vil klare sagen, efter at amtet forsvinder til nytår, og kommunen overtager administrationen af Alsvej. Per Alstrup gør sig ikke til af, at kommunen har mere forstand på trafik end amtets vejfolk, men han mener, at kommunens løsning er trafikalt forsvarlig. - Vi er ikke klogere end amtet. Vi varetager bare to vejsystemer, siger Per Alstrup. Han peger på, at Alsvej har skiftet karakter, efter at amtet har anlagt to rundkørsler og et bump på den del af vejen, der ligger i Hadsund. Det har sænket hastigheden for biltrafikken, sådan at den nu har karakter af en byvej, mener han og henviser til, at der er mange udkørsler til den sammenlignelige Himmerlandsgade. Ønskede sig et nårh ja Det spiller også ind, at Aldis og Faktas bebudede ankomst til Jernbanegade udviklet området i en anden retning end forudset. - De har jo netop valgt beliggenheden ved Alsvej, siger Per Alstrup. Med hensyn til de nye butikkers og Alsvej, så er teknisk udvalg indstillet på at regulere adgangen, eksempelvis sådan at der kun kan drejes til højre ud på Alsvej. Skal man til Als må man en tur gennem den nye rundkørsel. Knud Christensen undrer sig lidt over, at amtet i den pågældende situation har valgt at stå fast på sine principper, og ikke i stedet sagt "nårh ja". Han siger videre, at ønsket om at give butikkerne adgang til Alsvej også hænger sammen med, at kommunen gerne vil aflaste Jernbanegade ved at føre trafik - særligt den tunge - ud på Alsvej. Svært at se logik Knud Christensen medgiver, at det kan være svært at se logikken i, at kommunen så netop har medvirket til, at cyklister fra den vestlige del af Hadsund til eksempelvis til Hadsund Skole skal passere Alsvej - i stedet for som tidligere at køre ad Jernbanegade. Han stiller da også i udsigt, at kommunen fortsat vil arbejde på at finde den bedste trafikale løsning. Han mener, at den nye rundkørsel har fået trafikken til at glide bedre for bilisterne i forhold til "det kaos, der før var i krydset, men han tilkendegiver, at der fortsat er arbejde at gøre, inden cyklisternes forhold er optimale. Og selv om hans udvalg netop har valgt at se bort fra de trafikale indvendinger, der er gjort imod lokalplanen, siger han: - Vi arbejder stadigvæk på at skabe de optimale løsninger for trafikken. Fra forvaltningen lyder det, at der vil blive foretaget afstribning, sådan at cyklisterne bedre kan orientere sig i de nye forhold. Det vil ske, når "sneen er væk", siger Per Alstrup.