Naturvidenskab

Skinger påstand om Darwin

Hermed en hilsen til Knud Held-Hansen i anledning af dit indlæg (25.9.).

Det er ikke fordi jeg ville forstyrre dine cirkler, at jeg bragte Darwin på bane. Mit ærinde var primært jødernes situation. På trods af, at de på urimelig vis altid er blevet efterstræbt gennem pogromer, fordrivelse, udryddelseslejre og stadigt forekommende antisemitisme har de vist en enestående evne til at overleve og til at tilpasse sig der, hvor de fandt mulighed for at skabe sig en tilværelse. Denne iøjnefaldende evne til overlevelse synes at have sin årsag i, at jøder, der var stærke, både fysisk og mentalt, og vedholdende såvel i deres gudsdyrkelse som i videreførelse af deres traditioner og færdigheder, ikke gav op. Var det ikke for sådanne stærke mennesker, ja personligheder, havde jødedommen næppe overlevet. Denne antagelse gav overrabbiner Bent Lexner mig ret i, da jeg spurgte ham under hans nylige besøg i Aalborg Højskoleforening. Du anfører, at mennesket er ¿færdigskabt i Guds billede¿. Rigtigt er det i hvert fald, at mennesket på én gang er et naturvæsen og et åndsvæsen. Som naturvæsen er vi beslægtet med alle andre levende skabninger. Men som åndsvæsen kan alene mennesket stå i forbindelse med Gud. Både du og jeg er imidlertid et produkt af de slægtled, der lå før os. Man kan sige, at hvert eneste slægtled står på skuldrene af det foregående og høster fordele af de erfaringer, tidligere slægter gjorde. Ligesom Kopernicus, Bruno og Galilei var også Charles Darwin skabt i Guds billede. Han brugte sin sunde fornuft og gode forstand. Derfor påviste han, at det gudskabte univers ikke blot er som et urværk, der i tidernes morgen blev sat i gang, men at alt i universet udvikler sig. Han påviste, at alt i naturen, i dyreverdenen og den menneskelige verden hele tiden er under udvikling. Videnskab i sig selv er en udvikling. Derfor kan man naturligvis ikke tage Darwins resultater som endegyldige; han gjorde blot nogle geniale iagttagelser, som i det væsentlige har holdt stik. Der kommer til stadighed flere aspekter til det, som allerede foreligger, måske aspekter, som korrigerer de tidligere. Men udvikling har der naturnødvendigt altid foregået og foregår stadig. Det viser blot, at Guds skaberværk ikke er noget statisk, men noget storslået og levende. Det vil derfor være en skæbnesvanger fejltagelse at tage den religiøse sandhed i Bibelens skabelsesberetning for en historisk virkelighed. Ved at leve ud fra den indstilling har man ikke blot misforstået skabelsesberetningen, men man har gjort alle tings skaber og opretholder, den almægtige Gud, til en gud i lommeformat. Din påstand om, at Charles Darwin var sataninspireret, og at darwinisme og kristendom er uforenelige skingrer i mine ører. Påstanden må stå for din egen regning. Jeg er overbevist om, at den gode Darwin var mindst lige så god en kristen, som du og jeg. Om vi forstår hinanden eller ej, vil det til enhver tid være mig en kær pligt at komme dig i møde i alt, blot det er lovligt og ikke strider imod sund fornuft.