EMNER

Skinnenet tilbage på rette spor

Så fik vi de tørre tal på bordet for, hvad det vil koste at bringe det danske skinnenet

tilbage på rette spor. Beløbene er meget store, men vi har ikke råd til at spare. Derfor bakker jeg op om løsningen med at investere 4,1 mia. kroner i skinnenettet, hvilket medfører en komplet udbedring af alle strækninger. Jeg tror ikke, der bliver problemer med finansieringen, for alle ansvarlige partier i Folketinget ved godt, at der skal gøres noget med det samme. En privatisering af DSB vil give staten en stor milliardgevinst, og derfor synes jeg, vi skal påbegynde dette arbejde nu. Pengene skal gå til forbedringerne af jernbanen, og jeg er overbevist om, det vil blive en gevinst for passagererne. Min største bekymring angående en total renovering af jernbanenettet omhandler de mange pendlere og togpassagerer, som må leve med forsinkelser, mens udbedringerne laves. Vi må dog ikke tøve, men skal vise modet til at tænke langsigtet. Derfor må vi erkende, at de næste to-fire år vil stille krav til de rejsendes tålmodighed, mens der lægges nye skinner. Det kræver, at DSB og Banedanmark leverer information af væsentlig højere kvalitet, end vi har været vant til. Slidte skinner er hovedproblemet for Banedanmark og DSB, og derfor skal vi sætte ind her. Derudover er der snak om at afsætte penge til et helt nyt signalsystem, hvilket vil koste mellem 10 og 15 mia. kr. yderligere. Her mener jeg, vi skal være mere tilbageholdende, for i øjeblikket ved vi reelt ikke, hvad vi vil få for de penge. Derfor skal vi først og fremmest sørge for at bringe skinnerne i orden, og når vi mere konkret kan se, hvilke forbedringer et nyt signalsystem giver, så må vi tage stilling, om vi vil kaste os ud i så store investeringer.