Aalborg

Skipper Clement pryder centralskolen

BIRKELSE:Spændte børn fra 3. til 5. klasse afslørede fredag den frise, som de har lavet i en emneuge med den lokale bondeleder Skipper Clement som emne. Det blev ikke blot til en gennemgang af dansk historie årgang 1534, men også til et indblik i Birkelses og Vedsteds fortid samt den frise, der nu hænger som udsmykning på facaden i skolegården. - Skipper Clement kom her fra byen, og han var leder for bønderne i deres oprør, fortalte 10-årige Kristine Kiilerich Nielsen om den del af frisen, som hun havde malet sammen med skolekammeraterne. Frisen fortæller historien om Skipper Clement og Grevens fejde, og lærerne Jens ChristianLadekarl og Palle Frøstrup mener, at Skipper Clement må være født i Birkelse by, sikkert er det, at han levede og huserede i omegnen. Frisen viser også børnenes opfattelse af Skipper Clement, der sejler til Aalborg og erobrer slottet og siden besejrer adelshæren med sin bondehær i Leresig ved Svenstrup. Men historien blive også fuldendt med malerier af adlens sejr til sidst, hvor bondeoprøreren bliver forrådt, halshugget, parteret og sat på hjul og stejle.