Aalborg

Skipperen ud af skyggen

Træer og buske langs Hobrovej, der skal hedde Skipper Clement Boulevard.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Hobrovej ser rigtig trist ud, for området har ikke været i spil i forbindelse med byplanlægningen i mange år, siger Arne Schade.

Statuen af Skipper Clement skal flyttes ud i midterrabatten på Hobrovej. Der skal være træer og buske langs Hobrovej, som i øvrigt skal hedde Skipper Clement Boulevard. Sådan lyder dele af den plan, som Skipper Samrådet står bag. Samrådet mener, at Skipper-kvarteret skal have et tiltrængt løft, og byrådsmedlem Arne Schade (S) vil have sagen drøftet i teknisk udvalg. - Det er lidt beskæmmende for Aalborg, at mange folk skal køre hele vejen ind ad Hobrovej, når den ser ud, som den gør i dag, siger Jens Neustrup Simonsen, næstformand i Skipper Samrådet. Bondeoprører og søofficer Buske og små træer i midterrabatten vil pynte gevaldigt, mener samrådet, som gerne vil have Hobrovej omdøbt til Skipper Clement Boulevard. Da bydelen er opkaldt efter Skipper Clement, vil det være naturligt også at opkalde den store vej gennem området efter den gamle bondeoprører og søofficer. Når en del af Egensevej er blevet omdøbt til Universitets Boulevarden, så kan det vel også lade sig gøre med Hobrovej, bemærker samrådets næstformand. Statuen af Skipper Clement er i dag gemt af vejen mellem store træer, mener samrådet, som derfor vil have flyttet statuen ud mellem kørebanerne på Hobrovej. For skipperen er jo en væsentlig del af Aalborgs kulturhistorie, forklarer Jens Neustrup Simonsen. Når statuen er flyttet, skal der etableres et nyt torv, hvor der blandt andet kan spilles musik eller foregå andre kulturelle arrangementer, foreslår samrådet, der også vil have sænket farten på Hobrovej og gerne ser en del af den tunge trafik fjernet. Samrådet har drøftet planerne længe, og hidtil har det ikke været muligt at få politisk opbakning. Men samrådet har fået nyt håb, for Arne Schade, der er medlem af teknisk udvalg, vil have undersøgt samrådets forslag nærmere. - Hobrovej ser rigtig trist ud, for området har ikke været i spil i forbindelse med byplanlægningen i mange år, siger Arne Schade. Han vil tage forslaget om i teknisk udvalg, og han forventer, at forvaltningen efterfølgende skal gå i gang med at undersøge mulighederne for at imødekomme Skipper Samrådets ønsker. - Den del af byen trænger til at blive opdateret, og jeg mener, at det er noget, man kan gøre uden store omkostninger.