Frederikshavn

Skipperforeningen stiftet i hårde år giver til nød og til glæde

FREDERIKSHAVN:Da Frederikshavn Skipperforening blev stiftet 14. januar 1882 var det i en tid, hvor offentlig social velfærd var et noget ukendt begreb. De 30 skibsførere, der stiftede foreningen, gjorde det da også med formålet "gennem indskud og kontingent at kunne yde dennes medlemmer understøttelse i sygdomstilfælde og andre tilstødende uheld". Inden udgangen af stiftelsesåret var der 55 medlemmer, og af første års regnskab fremgår, at en enke til et medlem, der var kommet af dage ved en ulykkelig hændelse, havde fået bevilget 50 kr. årligt. Senere blev hjælpen til enker udvidet til også 1,50 kr. om dagen i maksimalt 90 dage til syge medlemmer, og en aftale med den daværende distriktslæge om at være huslæge for medlemmerne mod et årligt honorar på 10 kr., kom i stand. Den dag i dag ydes der hjælp til enker, til begravelseshjælp og ydes opmærksomhed på runde fødselsdage. I 1901 blev den egentlige enkekasse oprettet og den fungerer fortsat. I 1934 kom også bombebøssen, der i dag står ved havnekontoret, til. Formålet var indsamling af penge til opførelse af friboliger til gamle sømænd. Bombebøssen har en urørlig formue på over 800.000 kr., og i år er uddelt 22 legater på henholdsvis 4000, 2000 og 1500 kr. Mindestøtten på kirkegården over druknede søfolk og fiskere var også en af foreningens fortjenester sammen med fiskeriforeningen, og de to foreninger stod i 1942 også aktivt bag genoprettelsen af skipperskolen, der havde ligget stille i nogle år. Den årlige fest i skipperforeningen var et kapitel helt for sig, som den magtfaktor den var i byen. Borgerskabets bedste klæder blev fundet frem og middagen på Hotel Cimbria, senere Hoffmanns Hotel, nydt til højbords med byens borgmester, bankdirektører og andre af byens spidser, og der blev holdt festtaler og sunget for Kongehuset og for Dannebrog. Da foreningen var størst, var der der 240 medlemmer. Det var i årene 1926-40 den store vækst satte ind. Op mod 110 fartøjer med en besætning på 500-600 mand stævnede dengang ud fra Frederikshavn. I dag har foreningen ca. 90 medlemmer, og ifølge formanden Jakob Kjeld stadig lidt guld på kistebunden til en ordentlig årsfest.