Skagen

Skipperskole sprænger rammerne

SKAGEN:Elevtallet på Skagen Skipperskole vokser støt trods nedgang i fiskeriet. Væksten er så stor og konstant, at bestyrelsen arbejder på at skaffe penge til at bygge en ny skole på de nye havnearealer i Skagen, oplyste formanden for Skagen Fiskeriforening, Carl Jesper Hermansen på foreningens generalforsamling. Presset på skolen bevirker, at den til tider må leje lokaler til undervisning på Sømandshjemmet. Skipperskolen uddanner ikke blot erhvervsfiskere, men også skibsførere til handelsflåden og Søværnet. En grundene til væksten i elevtallet på skipperskolen er paradoksalt nok, at fiskere forlader deres erhverv. - Mange af de lidt ældre fiskeskippere har besluttet at fortsætte deres karriere i handelsflåden og kommer på skipperskole i forbindelse med skiftet, sagde Carl Jesper Hermansen. En anden årsag til det voksende elevtal er, at flere unge med blåt bevis fra fiskeriskolerne fortsætter direkte til skipperskolen. Skagen Skipperskole har elever fra det meste af landet. Skolen er selvejende, men bestyrelsen har været i kontakt med Søfartsstyrelsen, som er positiv indstillet til nyt byggeri, men bare ikke kan hjælpe med penge. - Når alt er faldet på plads, går der cirka et år med byggeriet, vurderede han.

Forsiden