Skitseforslag klar for boliger i Fynsgade

HJØRRING:I budgettet for 2003-2006 i Hjørring Kommune indgår ombygningsplanen for utidssvarende plejehjem, og i følge ombygningsplanen skal 71 plejeboliger i Fynsgade ombygges til 20 plejeboliger og 20 serviceboliger. Byggestarten er planlagt til 1. januar 2005, og det forventes, at boligerne kan tages i brug 1. april 2006. På det seneste møde i social- og sundhedsudvalget blev det besluttet, at der nu nedsættes et bygherreudvalg, og skitseforslaget blev gennemgået. - Det skal understreges, at der er tale om et skitseforslag, som kan danne baggrund for et egentligt dispositionsforslag. Dispositionsforslaget bliver til i et samarbejde med det nu nedsatte bygherreudvalg og Finn Østergaards Tegnestue, der blev valgt som arkitekt, siger formand for udvalget, Helmuth Zickert (S). De politiske repræsentanter blev John Bagger, Gudrun Laub, Kurt Mikkelsen og Helmuth Zickert. Bygherreudvalget er nu bemyndiget til at træffe bl.a. beslutninger om valg af udbudsform, og det er også bygherreudvalget, der har bemyndigelsen til at antage arkitekt. Cowi A/S er ansat som bygherrerådgiver på projektet. Idéskitseforslaget fra arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S er på 44 boliger fordelt på 39 et-rumsboliger med et gennemsnitligt areal på 70 kvadratmeter og fem to-rumsboliger med et gennemsnitligt areal på 90 kvadratmeter. Det samlede boligareal inklusive fællesarealer er på godt 3000 kvadratmeter. Arealerne er fordelt på stueplan, første og anden sal.