Thisted

Skitser for byens torve drøftes før beslutning

Teknisk udvalg vil ¿klædes bedre på¿ før en afgørelse om renoveringen af torve THISTED: - Uanset hvad vi beslutter, må vi forvente at nogen vil kritisere vores beslutninger. Derfor vil vi være bedst muligt forberedt inden vi træffer de endelige beslutninger. Det siger Ole Westergaard (V), formand for kommunens udvalg for miljø og teknik, efter udvalget i denne uge besluttede at udskyde beslutningen om det forestående arbejde med at renovere Store Torv og J.P. Jacobsens Plads i Thisted. Begrundelsen for beslutningen er helt enkelt, at udvalget ønsker en grundigere orientering om indholdet i den beslutning, der skal træffes. Drøftelser - Inden vi tager en afgørelse, vil vi have nogle drøftelser med både arkitekten bag projektet og med handelsstandsforeningen, siger Ole Westergaard. Efter det nuværende skitseforslag skal Store Torv være et torv med mange forskellige funktioner med en belægning i rød, kinesisk granit udformet som ¿overlappende tæpper¿. Udenfor ¿tæpperne¿ foreslås lagt sorte chaussésten af samme type som i Storegade. I overgangen mellem torvet og kirkegårdshaven foreslås etableret en trappe, som kan bruges både til ophold, beplantning eller til opstilling af kunst. Belægningen på J.P. Jacobsens plads skal efter forslaget laves i granit lagt i samme mønster som på Store Torv. Det gamle gadeforløb skal markeres i belægningen, hvor granitten erstattes med chaussésten langs de østlige facader. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk