Lokalpolitik

Skitser til markante nye bydele på plads

Lokalplaner for Lindholm Brygge, Eternitgrunden og Middelalderkvarteret godkendt.

et enigt byråd vedtog i går bl.a. lokalplanen for Eternitgrunden. Foto: Martin Damgård

et enigt byråd vedtog i går bl.a. lokalplanen for Eternitgrunden. Foto: Martin Damgård

Danmarks byplanlægger over dem alle, Chr. 4., ville uden tvivl have nikket anerkendende, hvis han med sit enlige øje hav-de overværet byrådsmødet i går, hvor store byudviklingsplaner for Aalborg på begge sider af fjorden blev besluttet. I visse tilfælde efter mange års forberedelse. På nordsiden af fjorden var det området Lindholm Brygge, hvor lokalplanen i tilknytning til den gamle cementbygning Katedralen giver mulighed for to højhuse med en højde på op til 66 meter og 22 etager. Teknik- og miljørådmand Mariann Nørgaard (V) gjorde i den forbindelse klart, at netop disse højhuse, hvoraf en international hotel- kæde (ifølge NORDJYSKEs oplysninger er der tale om Hilton) har vist interesse for det ene, er en forudsætning for Katedralens bevarelse. Hun udtrykte på den baggrund håb om, at de samlede byggeplaner, der omfatter 40,500 kvadratmeter, også føres ud i livet. SF var alene om at stemme imod lokalplanen, idet partiet foretrak den oprindelige lokalplans 7-etages punkthuse. Eternitgrund afklaret Tilknytningen til Aalborgs fortid som cementby var ikke mindre stærk, da et enigt byråd vedtog lokalplanen for Eternitgrunden, hvor Mariann Nørgaard specielt hæftede sig ved, at lokalplanen udover boliger og kontorer giver mulighed for etablering af en 3000 kvadratmeter stor dagligvarebutik i området, hvilket bidrager til at sikre økonomi i bebyggelsen for bygherrerne. Borgmester Henning G. Jensen sluttede behandlingen med at erklære dagen for vedtagelsen en stor dag for Aalborg, hvilket blandt andet skete med henvisning til, at det med grundens mangeårige ejer FL. Schmidt som velvillig medspiller er lykkes at udvikle arealet fra fabriksareal til kommende bydel frem for, at den gamle eternitfabrik fik lov til at forfalde. Kvarteret, der rummer Salling Stormagasin samt det middelalderlige Aalborg Midtby, der undertiden betegnes som byens vugge, fik ligeledes skitseret sin fremtid i form af en lokalplan, der dels efterkommer Sallings ønsker om en stor udvidelse i højden og modernisering af sine facader, dels skal sikre kulturarven i form af kvarterets ældre huse. Strid om parkeringspladser Den brede enighed om det overordnet fornuftige ved planen blev dog forstyrret af uenighed om det antal parkeringspladser, Salling må etablere som led i ombygningen. Venstre og de konservative kritiserede, at der er sat et loft på 106 pladser, hvilket Mariann Nørgaard klandrede den socialistiske side af byrådet for. Det fik den radikale Daniel Nyboe Andersen op af stolen, idet han dels bekendtgjorde, at han som den første havde været kritisk i forhold til Sallings ønske om 250 ekstra parkeringspladser, dels var medlem af et parti karakteriseret som socialliberalt og dermed ikke tilhørende socialisterne i byrådet. Daniel Nyboe Andersen begrundede sin afvisning af 250 parkeringspladser med, at det ifølge det rådgivende ingeniørfirma Rambøll vil medføre 50 procent flere biler i området, hvilket efter hans vurdering ville medføre trafikkaos. På gårsdagens byrådsmøde blev der også godkendt lokalplaner for et nyt, offentlig strøg fra Nørregade til Musikkens Hus.