Skive forrest i kampmod energifrås

Grøn politik har sparet kommune for millioner

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

En kom­bi­na­tion af rapsoliedrevne die­sel­mo­to­rer, sol­fan­ger og et ab­sorp­tions­kø­le­an­læg har bragt Ski­ves nye råd­hus helt i bund, hvad an­går CO2-ud­led­ning. Skøns­mæs­sigt sva­rer hu­sets ud­led­ning til et par­cel­hus’.

AALBORG:Indsatsen mod klimaforandringer behøver ikke at koste velfærden. Tværtimod er der masser af god økonomi i at spare på energien. Det har man vist i Skive Kommune, der hver år spare millioner af kroner på energiregningen. I øjeblikket taler politikere og myndigheder verden over i munden på hinanden om, hvordan vi bedst forholder og til klimaforandringerne eller om, hvorfor opgaven ikke lader sig løse, men i Skive tog man affære allerede for 30 år siden, og indsatsen er forstærket siden. Nulenergi-rådhus Sidste år indviede kommunen verdens første nulenergirådhus og -bibliotek. Den mangeårige indsats har gjort Skive til den kommune med mere end 25.000 indbyggere, der bruger mindst energi per borger, og i sidste uge blev det belønnet med Energi & Miljøprisen 2007, som Foreningen For Energi & Miljø. Til historien hører, at Skive Kommune ikke bare sparer på forbruget, den har også investeret betydelige beløb i grøn energiproduktion i form af solvarmeanlæg og senest rapsoliedrevne dieselmotorer, der laver varme til det nye rådhus samt strøm til nedkøling af byens skøjtebane. Dertil kommer et såkaldt absorptionskøleanlæg, der køler bygningens server-rum. Køleanlægget, der har den særlige egenskab, at det kan frembringe kulde ved hjælp af varme, får sin energi fra bygningens 265 kvadratmeter store solvarmeanlæg. Merprisen sammenlignet med et traditionelt rådhus har været fem millioner kroner, men de penge vil ifølge budgettet være sparet hjem igen i løbet af 10 år. Vaner dør - teknik varer - Samlet har vi i Skive brugt 30 millioner kroner på energivenlige foranstaltninger, men over tid har vi sparet 45-50 millioner kroner. Og besparelsen vokser stejlt år for år, fortæller den drivende kraft på området, maskinmester Michael Petersen. Da han for en snes år siden kom til Skive, lagde han ud med at etablere automatik i kommunens skoler og idrætshaller, så varme og lys blev slukket, når lokalerne ikke var i brug. - Al erfaring viser, at gode vaner kun virker en kort tid, men når folk forlader et rum, sørger min teknik for at lukke ned for energiforbruget, siger maskinmesteren og tilføjer, at energibevidsthed heller ikke er noget, eksempelvis lærerne skal bruge kræfter på. - De skal arbejde pædagogisk, så lad teknikken spare på energien. Da besparelserne hurtigt begyndte at give effekt, gik kommunen videre og begyndte at opstille solvarmeanlæg på de offentlige bygninger. I begyndelsen blev beslutningerne truffet på grundlag af udførlige økonomiske beregninger, men solvarmen viste sig altid at være en god forretning, og i dag installeres der af princip uden dybere overvejelser solvarme ved ny-, om- og tilbyggeri. I dag er der solvarme på 28 af kommunens bygninger. Arv og forpligtelse Med udvidelsen af Skive Kommune med kommunerne Sundsøre, Sallingsund og Spøttrup er den hidtidige politik til debat, men Michael Petersen tager for givet, at den nye storkommune overtager, hvad han betegner som den store arv og forpligtelse fra den oprindelige Skive Kommune. - Med Al Gore er begrænsning af CO2-udledningen jo for alvor kommet på dagsordenen, og intet peger på et politisk skifte i det spørgsmål, siger maskinmesteren og tilføjer: - I øvrigt handler det dårligt nok om politik. Snarere købmandsskab.