Skizofrene får hjælp i Saltum

Ni psykisk syge misbrugere skal bo på Feddet

EMNER 19. september 2002 08:00

SALTUM: Borgerne skal have hjælp til at komme ud af deres misbrug, de skal have bygget deres personlighed op igen, og de lære at leve med deres psykiske lidelse. Det er nogle af målsætningerne for Bo- og Behandlingstilbuddet Feddet, som etableres i det gamle plejehjem på Tinghøjgde 69 i Saltum. Her åbner Leif Nielsen til januar et tilbud for psykiske syge med misbrugsproblemer. Ni beboere skal der efter planen være på Feddet, som amtet allerede har godkendt. Brugerne bliver personer mellem 18 og 40 år. De er skizofrene og blandingsmisbrugere, og de kan betegnes som såkaldt svingdørspatienter på de psykiatriske sygehuse, forklarer Leif Nielsen. - Det er et problem, at de bliver udskrevet og derefter søger tilbage i miljøet i de store byer. Så begynder de ofte at tage stoffer igen, siger Leif Nielsen og tilføjer, at personerne ikke har et netværk, der hjælper dem, fordi de har mistet kontakten til familie og venner. - De har godt af at komme væk fra miljøet. Ved at opbygge et tillidsforhold mellem personalet og brugerne får de hjælp til at komme ud af deres misbrug, og de skal have hjælp til at leve med deres psykiske lidelse. Vi skal bygge deres personlighed op igen, forklarer Leif Nielsen, som vil være én af de 10 pædagoger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der skal arbejde på Feddet. Ifølge Leif Nielsen skal brugerne stille og roligt have en hverdag til at fungere. Det er hensigten, at de skizofrene skal benytte botilbuddet i tre-fem år. Målet er at gøre brugerne i stand til at bo alene, men det kræver, at de i en lang periode får hjælp til selv de mest almindelige daglige gøremål. Derudover skal de for eksempel have mulighed for at deltage i sportsaktiviteter eller arbejde på værksteder Ingen stoffer Leif Nielsen slår fast, at borgerne i Saltum ikke har grund til at være bekymrede for, at psykisk syge misbrugere skal bo umiddelbart uden for byen. Borgerne skal ikke frygte, at kriminaliteten stiger. - Personerne i målgruppen har nok i sig selv og med at holde styr på deres indre konflikter. I starten vil man ikke se dem i bybilledet, uden at der er personale med, og der bliver ikke tale om, at nogen vil stå og sælge stoffer i Saltum, understreger Leif Nielsen. Således er både indtagelse af stoffer og alkohol forbudt på botilbuddet. Leif Nielsen er uddannet social- og sundhedsassistent og har blandt andet erfaring med behandling af psykisk syge fra et job på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Det er fortrinsvis Nordjyllands Amt, der finansierer udgifterne til Feddet, men tilbuddet vil også være åbent for personer fra andre amter. Sideløbende med de afsluttende forhandlinger med Pandrup Kommune om overtagelse af ejendommen er Leif Nielsen i gang med at danne en bestyrelse for Feddet. Byrådet har udpeget Inger Berthelsen (V), men det er endnu uvist, om hun kun skal sidde i bestyrelsen i opstartsfasen, eller om kommunen også derefter skal have en repræsentant i bestyrelsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...