EMNER

Skjult dagsorden ved menighedsrådsvalg?

MENIGHEDSRÅDSVALG:Jeg var desværre forhindret i at deltage i orienteringsmødet om det kommende menighedsrådsvalg i Hals, så derfor bygger mine udtalelser for en stor del på referater fra nogle af mødedelta-gerne og på omtalen i avisen. Der står bl.a., at der ved sidste valg "udskilte sig en politisk liste". Hvis Bent Sloth hermed mener en liste med baggrund i et politisk parti, er han helt galt på den. Men politik var i tilfældet med den omtalte "Liste 2" et udtryk for den aktivitet, som én eller flere personer udøvede for at forsøge at påvirke udviklingen inden for menighedsarbejdet i Hals Sogn. Fra mødet har jeg fået refereret, at en stor del af deltagerne var forundrede og utilfredse med, at der efter mødet ikke blev lejlighed til at høre de nuværende rådsmedlemmers mening om arbejdet i rådet, og om hvor mange der var interesserede i at genopstille. Det var derfor en udbredt opfattelse, at når Bent Sloth efter sit "one man show" hurtigt forlod mødet, så var det fordi, at der ikke skulle snakkes mere om eventuel opstilling af en kandidatliste i den forsamling. For sandsynligvis efter forudgående aftale "mødtes en gruppe fra sognet, der interesserer sig for folkekirken og i særlig grad for Hals Kirke" bagefter for at opstille de to lister, der er gengivet i avisartiklen. Når det har kunnet lade sig gøre i den hast, kan man let få det indtryk, at hele dette forløb var aftalt på forhånd, ligesom det synes at fremgå, at denne "gruppe" (læs: formand, sognepræst m.fl.) ønskede, at i hvert fald mindst ét medlem af det nuværende råd var uønsket som kandidat til næste valg. Det lyder vældit pænt, når Bent Sloth i artiklen lægger "vægt på, at præsterne har brug for, at der er et aktivt menighedsråd, der bidrager til, at flere mennesker i sognet får interesse for at deltage i gudstjenester og i de arrangementer, som menighedsrådet tilbyder". Men der er i sognet, især blandt ældre, en udbredt utilfredshed med, at de månedlige eftermiddagsmøder i konfirmandstuen er afskaffet. Der er også i sognet forundring over, at menighedsrådet har betalt arkitekthonorar på mange tusinde kr. for udarbejdelse af et kulturhusprojekt. Så vidt jeg ved, er der rigelig plads til større arrangementer i de eksisterende haller og i skolens nye aula for slet ikke at tale om vores dejlige kirkerum med 250-300 siddepladser. (Forkortet af red.)