Skjult dagsorden?

Ældreforhold 25. februar 2011 05:00

VK/EFTERLØN: Hvad med konsekvenserne, Lars Løkke? Ja, nu har mediebilledet jo sørget for, at der er faldet lidt ro over den debat om den såkaldte "efterlønsreform", tilbagetrækningsreform, men den er sandelig ikke glemt. Det lyder jo ganske godt det der med førtidspension for nedslidte medborgere, der efter et langt og hårdt arbejdsliv ikke kan klare arbejdet længere. For det første, Lars Løkke, skal man jo næsten være halvdød eller i hvert fald have en aftale med bedemanden, før man kan blive tilkendt en sådan. Du har godt nok udtalt, at der kommer nye regelsæt for tildelingen af en førtidspension til en træt og nedslidt medborger. For en førtidspension bliver tillige beskåret, hvis ens ægtefælle/partner tjener lidt for meget, og så kan man stå der med hatten i hånden. Er det fair? Er det ikke en forringelse ud over det rimelige. Hvorimod efterlønnen har man selv optjent en part til. Det er unfair over for de medborgere, der er så uheldige ikke at kunne blive tilkendt førtidspensionen, for hvis du skulle have sparet lidt op, eller har nogle mursten i friværdi, skal de spises først. Jeg kan godt se fidusen for jer i regeringen, at kan I få fjernet efterlønnen, så er I kommet et langt stykke hen ad vejen til at få en tilvejebringelse af flere skattelettelser til hjælp for beskæftigelsen, som I kalder det. For en hel del af de job, der er eller måtte komme, bliver jo alligevel outsourcet. Til gengæld får vi noget mere grådighed som følge af skattelettelserne. Det er uomtvisteligt, at en fag-/ufaglært arbejder lever ca. 10 år kortere end en akademiker, og stresser man en 3F'er lidt mere ved sådanne indgreb, dør nogle af dem jo nok noget tidligere, og skaden er da ikke så stor. De er åbenbart så mange og er ikke til nogen form for økonomisk gevinst for landet længere, så det er jo praktisk nok. De kan jo sagtens undværes til fordel for skattelettelserne - og besparelserne. Det er jo ikke de ældre 50+ fag-/ufaglærte 3F'ere, der kommer til at stå i første række, når de job så endelig og forhåbentlig kommer, men det har de kloge hoveder inde i regeringen sikkert regnet på. Der bliver mangel på arbejdskraft, jo tak, hvornår? Om en fire-seks år. Hvorfor har regeringen ikke informeret ordentligt om disse forhold? Har regeringen en skjult dagsorden? Så kom med den. Det hele virker ærlig talt ikke særligt gennemtænkt, eller er det, som jeg formoder, hastværk? Sådan virker det for mig. Det virker, som om der skal listes noget ideologi ind ad bagdøren, Det kniber for mig at fatte den økonomiske gevinst for landet de første ca. fire år ved dette indgreb, idet jeg kan forstå, at EU har godkendt, at regeringen vil bruge 42 mia. kr. til tilbagebetaling af efterlønsindbetaling i 2012, hvis jeg har forstået det rigtigt. Har regeringen de penge, eller skal de først finansieres med en ikke ubetydelig renteudgift til følge? For husk på, fortielser er ikke det samme, som at hele sandheden er blevet oplyst. Hvor mange skal gå fra hus og hjem, og hvad siger jeres "regnemager", for I har vel foretaget en eller anden form for konsekvensberegning af denne pludselige indtrufne økonomiske hændelse, der har gjort det nødvendigt at slagte efterlønnen på den panikagtige måde. Så kan Claus Hjort tale om økonomisk ansvarlighed, lige så tosset han vil, for jeg kan nu ikke rigtig finde nogen seriøs linje i regeringens gøren og laden. Og så nævner jeg ikke De Konservative med andet, end at de jo må være besat af den store skattelettelsesfeber og deres politiske bagland af en grådighed uden lige. Jeg vil da håbe, tro og mene, at vi tankemæssigt og ideologisk er kommet noget længere end i 1820, hvor Grundtvig, en af Danmarks store digtere, fremkom med digtet "Langt højere bjerge", der slutter med "og da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget, og færre for lidt".

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...