Skjult miljøindsats i landbruget

Er landbrugets udledning af kvælstof og fosfor blevet større eller mindre de seneste 20 år? Det har landbrugsorganisationerne netop bedt analysebureauet Observer spørge 1000 danskere om – og svaret er ikke opmuntrende læsning for vi landmænd.

Mindre end hver tredje dansker er klar over, at vi har halveret udledningen af kvælstof og dermed bidraget til et bedre miljø. Det er alt, alt for lidt. Derfor må vi landmænd blive meget bedre til at fortælle, når vi gør noget godt. Ellers bliver det billede, den almindelige dansker har af landbruget, alt for negativt. Derfor har vi samlet alle vores "miljø-guldkorn" i pjecen "Husdyrproduktionen og Miljøet", som i overskuelige vendinger gennemgår vores miljøresultater de sidste 20 år. Blandt guldkornene er, at vores kvælstofudvaskning er halveret, at fosforoverskuddet er faldet med næste 60 pct., og at ammoniaktabet er faldet med en tredjedel. Disse resultater er vi stolte af. Ikke mindst fordi vi har opnået dem samtidig med, at antallet af dyreenheder har ligget nogenlunde stabilt omkring 2,5 mio. At antallet af dyreenheder – et fagudtryk for den mængde dyr, der producerer husdyrgødning – har været stabilt de sidste 15 år kommer også bag på de fleste danskere. To ud af tre tror nemlig, at bestanden af husdyr har været stigende – men faktum er, at et stigende antal svin er blevet opvejet af et faldende antal køer. Derudover er det nok de færreste, der tænker på, at hver gang, en landbrugsbedrift udvider, så er der en håndfuld landbrug, der lukker. Og det er jo vigtigt at vide, hvis man vil have et retvisende billede af udviklingen i dansk landbrug.