Skjulte arbejdsgivertilskud

3F Midtvendsyssel medarbejdere har læst og bemærket artiklen vedr. forventet million regning til Brønderslev Kommune.

Vi kan kun bekræfte Arne M. Jensen og Ole Andersens bekymring om de mange tilskudsjob, som kommunerne er blevet pålagt at oprette. Og dette så oven i købet på bekostning af uddannelse. Vi hører dagligt bekymrede politikere fra regeringen, som snakker om mangel på arbejdskraft og behovet for uddannelse. De tillader sig oven i købet den frækhed at påstå de prioriterer og bevilliger flere penge til uddannelse. Måske flere penge til administration og kontrol, men resultatet i praksis er klart nok. Nedskæringer på de konkrete tilbud om uddannelse til de ledige og dermed mangel på opkvalificering af arbejdskraften, det vigtigste råstof vi råder over i Danmark. I stedet skal det så hedde løntilskud. Arbejdsgiverne modtager i forvejen 23 milliarder i tilskud fra skatteborgerne i støtte ordninger til erhvervslivet. Nu ligges der så i det skjulte milliarder oven i. Dette i form af løntilskudsordninger hvor de første fire uger er gratis og herefter tilskud for omkring 67,00 kr. i timen og i mange tilfælde mere. Dette kan gælde op til 26 uger. Regn selv på hvor mange skattekroner denne skjulte tilskud ordning koster. Spørgsmålet hertil er så hvor mange arbejdspladser skaber det så lige, specielt sat i forholdt til at få folk uddannet. I mange tilfælde kan det være fornuftigt at hjælpe personer i gang via konkrete tiltag, herunder løntilskud, men dette skal ske i samarbejde med borgeren, den faglige organisation/tillidsrepræsentant og med en konkret handlingsplan som aftalegrundlag. Som det er nu, og bliver endnu mere med de mange pålagte tilskudsjob, så vil alt for mange som står reelt til rådighed for støttet arbejde blive ført ind i dyre skattebetalte tilskudsjob. Kan det være rimeligt at vi ikke har råd til efterløn, sundhedsvæsen, pasning af ældre, når vi har råd til at giver 23 milliarder til erhvervslivet og oveni dette skjulte tilskud til løn. Vi må samtidig tage dybt afstand fra den udnyttelses som vi ser dagligt. Eksempelvis fik bare en virksomhed flere personer i tilskudsjob til dækning af juletravlheden. Ordinære job betalt af skatteborgerne.