Frederikshavn

Sklerosedag

I dag - lørdag 24. maj - er udnævnt til Årets Sklerosedag, og den bliver lokalt arrangeret af Scleroseforeningens klubber. Mange steder i landet er der arrangeret stande med oplysning og underholdning. I Hobro er den lokale klub til stede på Torvet i Hobro, hvor de blandt andet vil sælge skrabelodder til fordel for klubbens arbejde. Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende forening, der som sit hovedformål har at støtte de omkring 7000 danskere med sygdommen og lette vilkårene for de mange danske familier, der har sygdommen inde på livet. Det gør Scleroseforeningen ved at yde konkret støtte til skleroseramte i form af f.eks social- og psykolog-rådgivning, ved at støtte dansk skleroseforskning økonomisk og ved at informere om sklerose. Scleroseforeningens 15 amtskredse er grundlaget for hele foreningens organisation. Derudover findes lokale klubber, som laver arrangementer af mere social karakter. Der findes også selvhjælps-grupper for sklerosepatienter, og amtskredsen eller den lokale klub kan hjælpe med kontakt. Formanden for Nordjyllands Amtskreds er Grete Kristensen, Markedsvej 2c i Frederikshavn.