Hospitaler

Skobvbrynet skal nedlægges

Pårørende har kæmpet for stedet

BRØNDERSLEV:Boformen Skovbrynet iBrønderslev skal nedlægges. Det står klart efter et møde i Nordjyllands Amts psykiatriudvalg. Forleden havde pårørende taget initiativ til et møde med amtsrådsmedlemmer, men selv om både beboere og pårørende forsøgte at overbevise politikerne om, at stedet skal bevares. De pårørende har lagt vægt på det gode miljø, der findes på stedet. -Godt nok er der små stuer, men der er et fantastisk godt miljø, og beboerne er glade for at være dér, siger én af de pårørende, Else Kraglund,Sterup. Pårørende frygter for, at det vil få alvorlige følger for beboerne, hvis de skal flyttes fra det miljø, de er i.Men trods de mange protester, har det ikke været muligt at overbevise politikerne. Begrundelsen for nedlæggelsen er, at der er en overkapacitet inden for boenheder, og de ca. 20 beboere skal flyttes til andre af amtets boenheder i landsdelen. Det spiller også ind, at amtet skal spare, og her er psykiatri-området et af de områder, der har måttet holde for. Også på anden måde rammer sparekniven Brønderslev Psykiatriske Sygehus.Et rehabiliteringsafsnit - N9 på sygehuset med 12 sengepladser nedlæggs. Men til gengæld flyttes afdeling Y påSygehuset Vendsyssel i Hjørring til Brønderslev. Dog med en reduktion på otte sengepladser. Når der bliver brug for færre senge, skyldes det, at indsatsen i distriktspsykiatrien er ved at slå igennem, hvorfor der bliver behov for færre pladser.