Forsikringsvirksomhed

Skodsystem til skodmennesker?

Anders Fogh har aldrig forladt sine tanker om minimalsamfundet og privatisering af hele den offentlige sektor.

Han har bare været presset til at justere sin strategi efter den øjeblikkelige folkeopinion for at beholde magten. De fradragsberettigede sygeforsikringer er et eksempel på, at vi er i gang med at ændre det danske sundhedsvæsen fra et offentligt solidarisk system til et privatiseret liberalt system, som allerede begynder at minde om det amerikanske. Regeringen har indført fradragsret for sygeforsikringerne, og det betyder, at de, der ingen forsikring har, er med til at betale for dem, der får fordelen af forsikringerne. Altså en omvendt Robin Hood. På grund af lægemanglen i Danmark vil privathospitalerne med tilbud om højere lønninger uvægerligt tiltrække læger fra det offentlige. Man kan tilbyde de højere lønninger, fordi man ikke har uddannelsespligt af sygeplejersker og læger. Man skal ikke foretage efterbehandling og pleje, hvis der opstår komplikationer. Man kan udvælge sig de operationer, som er mest lønsomme set fra et forretningsmæssigt synspunkt. Der vil automatisk opstå et A- og et B-behandlingssystem som i USA, og vi er med stormskridt på vej i den retning, men som en minister i Foghs regering har sagt, så vil en vis forskel i samfundet skabe mere dynamik. Dynamikken vil komme til at bestå i, at dem, der ikke er på arbejdsmarkedet og har en sygeforsikring, vil få et andenklasses ¿skod¿-hospitalsvæsen. Er det mon efter devisen ¿skodsystem¿ til ¿skodmennesker¿?

Breaking
Retten har talt: To nordjyder dømt for bestikkelse
Luk