Aalborg

Skøjtebane i Friluftsbadet

Af Jørgen Andersen Byrådskandidat for SF, Schleppegrellsgade 18, Aalborg: AKTIVITET: Embedsmænd og kvinder fra Park og Natur med stadsgartner Kirsten Lund Andersen i spidsen har været ude og snakke med 21 samråd og borgerforeninger i Aalborg Kommune. Stadsgartneren kunne fortælle at besøgene rundt omkring er meget givende. Hun er imponeret over det engagement, der ligger i de enkelte samråd og foreninger. Stadsgartnerens udsagn er for mig et udtryk for, at også de øvrige forvaltningsområder bør følge i Park og Naturs fodspor, således at nærdemokratiet kan udvikle sig yderligere. Torsdag d.13.10. havde Aalborg Vest Samråd besøg. Jeg må sige, at det var en stor fornøjelse at opleve, hvordan der var blevet fulgt op på de forslag, samrådet tidligere havde fremført. Flere bænke, legepladsforhold, træfældning, stadionområdet og meget andet bliver behandlet seriøst. Det bliver også spændende at følge udviklingen omkring Friluftsbadet, hvor jeg håber, at der bliver åbnet mere op for en anvendelse af området. Om vinteren ville det være oplagt, at bruge lidt penge på at anlægge en skøjtebane. Om sommeren bør Friluftsbadet mere bindes sammen med den efterhånden meget rene Fjord. Friluftsbadet som vi kender det i dag er alt for indhegnet. Men godt at samrådet også inddrages i en sådan proces.