EMNER

Skøjtehals-grunden: Tænk på børnene frem for mursten

Naboerne til den gamle skøjtehal er bekymrede for politikernes planer for grunden. De mener at der skal være grønt område. arkivfoto: michael koch

Naboerne til den gamle skøjtehal er bekymrede for politikernes planer for grunden. De mener at der skal være grønt område. arkivfoto: michael koch

ÅBENT BREV TIL BYRÅDSPOLITIKERNE: Jeg skriver for at gøre opmærksom på den fejl, som vi naboer til skøjtehallen mener, at der er begået i forbindelse med kommunens ønske om at ændre lokalplanen. Kort fortalt, så ønsker kommunen at give den bygherre, som køber skøjtehals-grunden på Østre Allé, frie hænder i forbindelse med en kommende boligopførelse. Det har vi som omkringliggende beboere været meget utilfredse med og med et håb om at blive hørt, har vi svaret på den offentlige høringsproces. Formålet med vores indsigelse er, at vi mener, at vores børn mangler et sted at lege. Eneste grønne område inden for gåafstand er Østre Anlæg. Grundet søen er det dog ikke en park, hvor vi forældre tør sende vores børn hen på egen hånd. Modsat Henrik Thomsen mener vi, at dette nabolag mangler grønne områder. Vi mener derfor, at det vil være mere hensigtsmæssigt at give nabolaget et grønt område samt en legeplads. Vi beder om, at I som ansvarlige repræsentanter for os borgere kan se fornuften i at have steder, hvor vores børn og de omkringliggende vejes børn kan færdes på tryg vis. Vi mener, at teknisk udvalgs forslag bærer kraftigt præg af kortsigtet profitmaksimering. At give bygherren frie hænder vil uden tvivl medføre en maksimal udnyttelse af bebyggelsesprocenten, hvilket slet ikke passer ind i bybilledet uden for Østre Allé. Skal grunden sælges, bør man i stedet udstykke jorden i parceller, som den oprindelige lokalplan også havde til hensigt. Modsat etageejendomme, så vil en-families huse i stil med de nuværende give harmoni i området. Af frygt for ikke at blive lyttet til, har vi valgt også at fremsætte en ”plan B”, som desværre ikke vil være til gavn for hele områdets børn, men udelukkende Bernstoffsgades børn. Alternativet for os vil være ikke at tillade bygherren at benytte Bernstoffsgade som udkørsel. Vejen benyttes i mangel af bedre, som legeplads for vejens mere end 40 børn. Får bygherren mulighed for at lave gennemkørende trafik, så kan det medføre en væsentlig øget belastning af vejen og dermed også for vores børns mulighed for at lege under sikre forhold. (forkortet af red.)