Lokalpolitik

Skønt ude på landet - men...

Der er så skønt derude på landet, men hvordan vil fremtiden tegne sig?

Der er fokus på landdistrikterne, og der er bl.a. via landdistriktpuljerne (Leader+) uddelt mange midler gennem de seneste år. Det har givet rigtig gode resultater alene i Vendsyssel. Der er tilsyneladende fortsat udsigt til tildelinger, selv om beløbets størrelse næppe når de næsten astronomiske tal, der i det forløbne år florerede rundt om ved møder i det ganske land. Der vil være penge på vej, og ildsjæle er som vanligt klar til at udføre et uegennyttigt stykke arbejde. Men den nye kommunalreform signalerer centralisering, og det kan blive endda meget svært for landsbyerne at få lov til at bevare de få og små kulturtilbud, som de nuværende kommuner har fundet plads til. Vi vil f.eks. få en del nye biblioteker, der med alsidige tilbud virkeligt bliver en dragende magnet for de mange, der bor i eller i nærheden af byen. Hvad sker der mon med den bogbus, der nu kommer rundt til hver enkelt landsby og trods alt fortæller beboerne der, at de på en måde er med i fællesskabet? Men på landsplan er der nyt at melde ud om. Fra næste år vil man kunne købe dagligvarer fra en rullende kiosk. Populært sagt er det købmandsbutikken, der nu kommer rundt omkring til bl.a. landsbyerne, og det koster ikke det offentlige så meget som en krone. Det kan måske endda være et godt udgangspunkt for yderligere at reducere den kollektive trafik til landområderne Det lyder måske besnærende og rosenrødt, men virkeligheden kan sagtens udvise et noget blandet og også lidt grumset billede. Det kan eksemplificeres ved følgende: 1. Den lille landsby har for længst mistet sin dagligvarebutik, befolkningstallet har aldrig været stort, nu er det vigende. Spiralen er inde i kraftige rotationer. Nu kommer den rullende butik til byen, og det er faktisk en god hjælp for de beboere, der ikke pendler til arbejde andetsteds. Det gode samlingssted, som købmandsbutikken eller Brugsen var, bliver der ikke tale om, men alligevel en positiv oplevelse, specielt for de ældre i landsbyen. 2. I den anden landsby kæmper købmanden for overlevelse, eller måske er der lige nu kommet en ny købmand til byen. Han arbejder energisk for at få genskabt en kundekreds bag købmandshandelen, og det er egentlig ved at lykkes helt godt. Men på ugens traditionelt bedste tidspunkter dukker der nu en rullende købmandsbutik op, og den parkerer på landsbyens centrale plads. Konkurrence siges at være sundt, men når der - som bekendt - er tynde dage for handelen, er den nytilkomne salgsvogn / butik som sunket i jorden. Hvad sker der med den fastetablerede købmand i landsbyen på sigt? Selvfølgelig er det ikke kun landsbyerne, det handler om, når der formentlig åbnes op for den rullende købmand. Med sans for en god handel vil den mobile købmand naturligvis opsøge og afsøge de steder og byer, hvor handelen er, og det behøver bestemt ikke kun at være de landsbyer, der ligesom ligger et godt stykke ude på landet med et tyndt befolkningsgrundlag. Tværtimod. Det vil være meget optimistisk at tro på, at man via loven kan lave differentieringer, der råder bod på de rejste problematikker. Det er evident, at hele detailhandelsmønstret bestemt ikke har fundet frem til et bestemt mønster, om et sådant nogen sinde vil blive nået. Men det er med til at påvirke dagligdagen også i vore landsbyer. Yderligere et nyt signal fortæller, at man fremover på anden vis måske vil kunne få tyske varer leveret lige til døren med de priser, som man ellers kun kan opnå ved selv at skulle nå ned til en butik, der ligger lige på den anden side af grænsen. Det kan også være med til at ændre ved mangt og meget, men det er ikke en speciel landsbyproblematik Vi må håbe på, at forståelsen for, at vore landsbyer skal kunne overleve fortsat vil være til stede for vore beslutningstagere med de specielle problematikker, der ligger netop i det. Heldigvis har de nye kommuner i nogle tilfælde valgt, at netop landsbyerne og livet på landet skal have en speciel opmærksomhed. Held og lykke med det. { Kjeld Larsen, Skagensvej 90, Tversted, er byrådsmedlem (V) i Hirtshals Byråd.