Rebild

Skør­ping

I DAG 14 Skør­ping Æld­re­cen­ter: Guds­tje­nes­te. 18.30 Skør­ping Jagt­for­en­ings flugt­skyd­nings­ba­ne: Start på flugt­skyd­ning. 19 Rebildhus, Re­bild: Bor­ger­mø­de om af­falds­hånd­te­ring i Re­bild Kom­mu­ne. Arr.: Sam­men­læg­nings­ud­val­get. 19 Gen­brugs­bu­tik­ken, Ternd­rup: Ge­ne­ral­for­sam­ling i Dansk Rø­de Kors, Skør­ping af­de­ling. 19 Kul­tur­Sta­tio­nen, Skør­ping: Fore­drag om Da Vin­ci Mys­te­ri­et ved Dan H. An­der­sen. Arr.: Skør­ping Kom­mu­nes bib­lio­te­ker. 19.30 Blen­strup Kir­ke: For­års­kon­cert og sal­me­værk­sted. Arr.: Me­nig­heds­rå­det. KINOREVUEN 18.30 og 21 ”Ef­ter Bryl­lup­pet”. a I morgen 19.30 Lyngby gl. Skole: Generalforsamling i Lyngby & Omegns Borgerforening. KINOREVUEN 14 Seniorbiograf, ”Efter Brylluppet”. 18.30 og 21 ”Efter Brylluppet”.