Skolelukninger

Skole-afstemning i byrådet

Thisted Byråd besluttede tirsdag, at 1. Skolerne i Hundborg og Vorupør nedlægges som selvstændige enheder og i stedet bliver undervisningssteder under Sjørring Skole. Skjoldborg Skole bliver et undervisningssted under Snedsted Skole. Alle tre steder er der mulighed for undervisning op til 6. klasse. 2. Det nuværende undervisningssted i Ræhr (0.-2. klasse) fortsætter, indtil skolebestyrelsen ved Hanstholm Skole eventuelt beslutter noget andet. For skolestrukturen stemte 15 byrådsmedlemmer: Erik Hove Olesen (S), Ejner Frøkjær (S), Ole Christensen (S), Morten Bo Bertelsen (S), Kristian J. Kristensen (S), Jens Vestergaard (S), Poul Erik Skov Sørensen, Povl Bojer (K), Arne Kaspersen (V), Ole Westergaard (V), Arne Hyldahl (V), Bjarne Holm (V), Jørgen Ø. Pedersen (V), Nora Hornstrup (V) og Lene Kjelgaard Jensen (V). Imod skolestrukturen stemte 9: Henning Holm (S), Peter Skriver Nielsen (S), Arnold Larsen (S), Ketty Sørensen (S), Preben Dahlgaard (R), Jens Kristian Yde (K), Poul Hvass Hansen (K), Mogens Kruse (SF) og Ib Poulsen.