Skole fejrede de første assistenter

23 færdige på Hedevold 11

HJØRRING:I går fik det første hold social- og sundhedsassistenter papir på deres nye uddannelse fra Hjørring-afdelingen af Skolen i Hammer Bakker. 23 elever har gennemført uddannelsen, der har varet 22 måneder. De er også første hold efter en reform af social- og sundhedshjælperuddannelsen. Den giver eleverne en række grundfag, så de får kompetence til at gå videre til en mellemlang uddannelse som for eksempel sygeplejerske eller ergoterapeut. Skolens afdeling i Hjørring ligger på Hedevold 11 og blev åbnet 1. januar 2002. Den uddanner såvel social- og sundhedshjælpere som social- og sundhedsassistenter. Afdelingen i Hjørring har allerede uddannet tre hold med hver omkring 44 elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen.